اپیزود هجدهم :مصاحبه با آقای امیر حسین امینی و خانم ملیحه فتحی

اپیزود شانزدهم:مصاحبه با خانم افسانه هراتی زاده

در مصاحبه با خانم هراتی زاده بشنوید: * نحوه تشکیل جامعه دانش آموختگان اپتومتری * اپتومتری یک حرفه وابسته به پزشکی است نه یک صنف. * اپتومتریست فارغ التحصیل وزارت بهداشت باید تحت نظر این وزارتخانه فعالیت کند، نه وزارت بازرگانی. * صدور سه مجوز جداگانه برای فعالیت اپتومتری معقول نیست و بدنبال تبدیل این […]

اپیزود پانزدهم:مصاحبه با دکتر علی میرزاجانی

مصاحبه با دکتر میرزاجانی یکی از جالبترین مصاحبه های پادکست اپتومتری در ایران است. دوستان عزیز مطالب زیر را در مصاحبه با ایشان بشنوید: * با توجه به شرح وظایف اپتومتری، دوره لیسانس برای آموزش کامل اپتومتریستها کافی نیست. * بورد اپتومتری و دانشگاهها بارها سعی نمودند واحدهای مقطع لیسانس اپتومتری را بازنگری نموده و […]

اپیزود چهاردهم: مصاحبه با دکتر رضا با اصل اپتومتریست و پزشک عمومی

در مصاحبه با دکتر بااصل میشنوید: * من خود را بیشتر اپتومتریست میدانم تا پزشک عمومی * بهتر است آموزش اپتومتری با آموزش پزشکی عمومی شروع شود و پس از آن اپتومتری بصورت یک تخصص آموزش داده شود * نقش تشکلهای اپتومتری بیشتر پیش گیری بوده است و به همین خاطر در برخی مواقع حضور […]

اپیزود سیزدهم:مصاحبه با آقای ناصر صادقپور کارشناس ارشد اپتومتری

در مصاحبه با آقای صادق پور بشنوید: * اپتومتری خط مقدم مبارزه با مشکلات چشمی میباشد * در مورد بیمارن Low Vision اپتومتریستها حداکثر اقدامات ممکن را انجام میدهند تا بتوانند حداقل دید را برای بیمار فراهم آورند * باید برای باوراندن OD به مسئولین وزارت بهداشت بکوشیم * قدم دوم در تاسیس OD فراهم […]

اپیزود یازدهم:مصاحبه با آقای دکتر ایمان رونقی دکترای حرفه ای اپتومتری

در مصاحبه با دکتر رونقی بشنوید: * تحصیل اپتومتری و دانشگاههای فیلیپین * تعرفه ها و اختیارات اپتومتریستها در فیلیپین و ایران * تاسیس OD در ایران * روابط متقابل چشم پزشکان و OD ها * و …

اپیزود دهم: مصاحبه با آقای سیروس دهقانی کارشناس ارشد اپتومتری

در اپیزود دهم مطالب زیر را بشنوید: * وضعیت اپتومتری در شیراز * فعایتهای انجمن اپتومتری فارس * تاسیس رشته اپتومتری در شیراز * لزوم تاسیس دکتری حرفه ای اپتومتری و راهکارهای اقدام برای ایجاد آن * تجویز دارو توسط اپتومتریستها