آموزش آمار حیاتی و اپیدمیولوژی

دو درس آمار حیاتی و روش تحقیق از دروس بسیار مهم والبته کمی مشکل برای همه دانشجویان ارشد هستند مارتین بلند یکی از معروفترین اساتید آمار حیاتی در دانشگاه یورک است سایت او حاوی اطلاعات بسیار جالبی در هر دوزمینه فوق است که دانستن آنها برای هر محقق و اپیدمیولوژیستی ضروری استیک بخش بسیار جالب […]

محدودیت های موجود برای انجام مطالعات بالینی مداخله ای یا RCT در زمینه چشم و بینایی

انجام مطالعات بالینی مداخله ای یا RCT در حیطه چشم و بینایی با محدودیت هایی روبروست این شیوه فقط قادر به پاسخگویی به یک سوال پژوهشی است و هزینه و زمان زیادی برای پاسخگویی به همین یک سوال لازم است خیلی وقتها انجام چنین پژوهشهایی عملی نیست و یا اساسا غیراخلاقی است برای مثال برای […]

نگاهی اجمالی به نتایج مطالعات اپیدمیولوژیک در زمینه چشم و بینایی بخش ششمAMD

دژنرسانس وابسته به سن ماکولا اصلی ترین بیماری کور کننده در جمعیت سفید پوست ایالات متحده است مطالعات اپیدمیولوژیک متعددی در مورد شروع و بروزAMD ورابطه آن با کاهش بینایی در سفیدپوستان اروپایی تبار ،آمریکایی های آفریقایی تبار و لاتینوها انجام شده است نتایج بدست آمده از این مطالعات موید شیوع بالای AMD در افرادبالای […]

نگاهی اجمالی به نتایج مطالعات اپیدمیولوژیک در زمینه چشم و بینایی :کاتاراکت(5)

کاتاراکت علت اصلی نابینایی در سرتاسر جهان است و همچنان در کانون توجه چشم پزشکان قرار داردتلاش می شود تا راههای بهتری برای پیشگیری ، استراتژیهای بهتری برای درمان و علل عدم دسترسی به خدمات جراحی مورد بررسی و پژوهش قرار گیرندنکات برجسته پیشرفت های بدست آمده عبارتند از: پژوهش های زیادی در باره اتیولوژی […]

نگاهی اجمالی به نتایج مطالعات اپیدمیولوزیک در زمینه چشم وبینایی :رتینوپاتی دیابتیک و رتینیت پیگمنتوزا( 4)

رتینوپاتی دیابتیک همچنان یک علت عمده نابینایی در نیمکره غربی است و شیوع دیابت به میزان قابل ملاحظه ای در حال افزایش است پیشرفتهای مهمی در شناخت این بیماری حاصل شده است و روشهای پیشگیری از نابینایی از رتینوپاتی هم از نظر روشهای جدید پیشگیری و هم از نظر استراتژیهای جدید درمان در 15 سال […]

نگاهی اجمالی به نتایج مطالعات اپیدمیولوژیک در زمینه چشم و بینایی :گلوکوم (3 )

در حال حاضر گلوکوم عمده ترین علت نابینایی غیر قابل برگشت و دومین علت کوری پس از کاتاراکت در جهان می باشد بنابراین طبیعی است که تاکید زیادی بر اختصاص منابع و انجام پژوهش برای تعیین پاتوفیزیولوژی و درمان این بیماری گردد دست آورد های برجسته پژوهشهای پانزده سال گذشته در این مورد در جهان […]

نگاهی اجمالی به نتایج مطالعات اپیدمیولوژیک در زمینه چشم و بینایی :قرنیه( 2 )

بیشتر پژوهش های انجام شده در حیطه قرنیه و سطح خارجی چشم در 15 سال گذشته پیرامون مواردی همچون عفونتهای قرنیه ای ،پیوند قرنیه ،کراتیت هرپسی و کراتوکونوس متمرکز بوده است مطالعات جاری نیز در تلاشند تا به ارزیابی نتایج پیوند قرنیه و سن دهنده بافت بپردازند پیشرفتهای بدست آمده عبارتند از :مطالعات موردی شاهدی […]