ويژن تراپي براي چه كساني مفيد است ؟

ويژن تراپي در موارد مفيد بوده و كاربرد دارد:

 • در مواردي كه تنبلي چشم با روشهاي متداول مثل بستن قابل درمان نباشد.
 • اگر كودك دچار تنبلي چشم است و والدين يا كودك از بستن چشم خسته شده اند . براي تسريع در روند درمان ميتوان از ويژن تراپي استفاده نمود.
 • درموارد انحراف چشم ،  بخصوص انحرافات  گاهگاهي
 • افرادی که  دوبینی دارند .
 • افرادی که دچار ضعف تقارب چشمي هستند و تمرکز كافي براي انجام كارهاي نزديك  ندارند .
 • خستگي و سردرد هنگام كار نزديك
 • در موارد ضعف مهارت ديد دوچشمي كه باعث خستگي چشمي و بي حوصله گي ميشود.
 • در موارد سكته مغزي
 • در مشكلات ويژه يادگيري كودكان كه بعلت  اختلال در پردازش ادراك ديداري است .
 • در كودكان دچار اختلال در خواندن و ديكته نويسي .
 • در ورزشكاراني كه ضعف درمهارت هماهنگي ديداري حركتي دارند ونيازبه سرعت واكنش دارند.

ويژن تراپي

موسسه بينايي سنجي و ويژن تراپي بهشت مشهد

مركز تخصصي درمان تنبلي و انحراف چشم 

اپتومتريست سيد بهروز ظهوريان – كارشناس ارشد اپتومتري

اپتومتريست مريم تراب مستعدي ،  كارشناس ارشد

آدرس :مشهد ، خيابان احمد آباد – روبروي بيمارستان قائم – نبش خيابان بهشت

جنب بانك گردشگري – ساختمان حسيني – طبقه پنجم

ويژن تراپي

  www.visiontherapist.ir

ويژن تراپي

   visiontherapist.ir

تلفن تماس

05138409679

0518442226

09112079125

تنبلي چشم

 

 

یک نظر بگذارید