مراكز ويژن تراپي در ايران

 

تهران – دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشكده علوم توانبخشي

بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید شاه نظری، خیابان نظام

كلينيك اپتومتري و ويژن تراپي

تلفن : 22222059 – 22227124

مراكز ويژن تراپي در ايران

موسسه بينايي سنجي و ويژن تراپي بهشت مشهد

مركز تخصصي درمان تنبلي و انحراف چشم 

اپتومتريست سيد بهروز ظهوريان – كارشناس ارشد اپتومتري

اپتومتريست مريم تراب مستعدي ،  كارشناس ارشد

آدرس :مشهد ، خيابان احمد آباد – روبروي بيمارستان قائم – نبش خيابان بهشت

جنب بانك گردشگري – ساختمان حسيني – طبقه پنجم

ويژن تراپي

  www.visiontherapist.ir

ويژن تراپي

   visiontherapist.ir

تلفن تماس

05138409679

0518442226

09112079125

تنبلي چشم

 

شيراز : کلینیک بینایی سنجی و ویژن تراپی سروش

اپتومتريست عنایت اسروش

آدرس : معالی آباد – حد فاصل خیابان دوستان و پزشکان – جنب بانک اقتصاد نوین –

ساختمان اوتانا 1 – طبقه اول – واحد 105

شماره تماس : 36341939 – 3641938 071

یک نظر بگذارید