نقش اپتومتریست ها در تشخیص و پیشگیری از تنبلی چشم کودکان

نماینده اپتومتری ایران در منطقه مدیترانه شرقی (امکو)، بر نقش ارزنده اپتومتریست های کشور در تشخیص تنبلی چشم کودکان تاکید کرد

علی اکبر شفیعی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در ابتدا به جایگاه «امکو» در جهان اشاره کرد و گفت: امکو (East Mediterranean council of optometry) یکی از ۶ منطقه اپتومتری در انجمن جهانی اپتومتری (WCO) است که ایران نقش برجسته ای در آن دارد.

وی ادامه داد: به طور مثال نقش کلیدی ایران در طراحی و راهبرد یکسان سازی کوریکولوم دوره کارشناسی اپتومتری در منطقه مدیترانه شرقی، نقطه قوت حضور مستمر و مؤثر اعضای ایرانی امکو در این مسیر است.

شفیعی گفت: شرکت و همکاری مستمر در دوره‌ها و بحث و تحلیل موارد مربوط به ریشه کنی نابینایی و کم بینایی نقش ایران را در این مسیر پر رنگ تر کرده است. به طور مثال شرکت نماینده ایران در دوره advocacy of optometry در Brian Holden institute که در رابطه مستقیم با انجمن جهانی اپتومتری و قبولی نماینده ایران با درجه ممتاز در این دوره نشانگر نمود برجسته اپتومتری ایران در منطقه شده است.

وی افزود: در حال حاضر تلاش می‌کنیم با داشتن تجربه بالا و ارزشمند اپتومتریست های کشورمان، در کاهش و شاید ریشه کنی تنبلی چشم کودکان در ایران از طریق طرح غربالگری طراحی و برنامه ریزی در این مورد پیشنهاد و راهبری کرده و رهنمود باشیم.

شفیعی گفت: حضور ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین پایوران رشته تخصصی اپتومتری در منطقه می‌تواند نقش درخشانی در کاهش نزدیک بینی که شاید در حال حاضر از جمله بالاترین موارد vision impairment در سطح جهان است، باشد.