اپتومتری چیست؟

کلمه اپتومتری از کلمه لاتین optic و metry که بمعنی سنجش و ارزیابی انکسار و در فارسی بعنوان بینایی سنجی ترجمه شده است ، که بمعنی واقعی شامل دو وجه پزشکی و فیزیکی می باشد که وجه پزشکی آن شامل: آناتومی وفیزیولوژی چشم،فارموکولوژی،آسیب شناسی( اتیولوژی) چشم و بینایی و … می باشد و وجه دیگر آن فیزیک می باشد : شناخت نور و فیزیک نور، آزمایشگاه اپتیک ، فیزیولوژی اپتیک ، لابراتوار اپتیک ( تئوری – عملی ).
نتیجتاً اپتومتری در دو وجه این علم دارای جایگاه مناسبی می باشد و فردی که در این رشته تحصیل می کند ( که بعداً به آن اپتومتریست گفته می شود) دارای دو مهارت بعنوان معاینه گر و دیگری مسئول فنی در زمینه ساخت عینک و ارائه اصولی یک plan معتبر در ادامه درمان بیمار ایفای نقش می نماید .
این مسئله باعث می شود که فرد دیگری در پروژه درمان بیمار دخالت نکند و روند آن را کند یا متوقف نکند این امر بسیار مهمی در کودکان آمبلیوپ ( تنبلی چشم ) و کودکانی که استرابیسم آشکار یک چشمی دارند .
یکی دیگرازمزایای اپتومتری سرگردان نشدن بیمارانی که همیشه بین حرفهای ضد نقیض معاینه گر و سازنده عینک می ماند و عموماً از خیر هر دو می گذرند و به شخص ثالثی روی می آورند که این باعث خسارت مالی و اتلاف وقت بیمار می شود.
و تجربه نشان داده که معاینه وتجویزعینک با ساخت عینک با مسئولیت یک نفر مکمل و تکمیل کننده همدیگرمی باشد زیرا دقت در تجویز دقت در ساخت عینک بدنبال خواهد داشت .

یک نظر بگذارید