درمان انحراف چشم

درمان استرابيسم:

هدف ازدرمان، بهبود دید و به دست آوردن بهترین دید ممکن، زیبایی ظاهری و ایجاد بهترین جهت برای چشمها و رسیدن به دید دوچشمی می‌باشد و شامل :

  • تجویز عینک تک دید
  • تجويز عينك دوديد
  • بستن چشم
  • تجویز منشور
  • ويژن تراپي يا بینایی درمانی
  • تزريق  بوتولینیوم (تنها در بزرگسالان)
  • جراحی برای تصحیح وضعیت عضلات چشم

درمان تنبلي چشم

موسسه بينايي سنجي و ويژن تراپي بهشت مشهد

مركز تخصصي درمان تنبلي و انحراف چشم 

اپتومتريست سيد بهروز ظهوريان – كارشناس ارشد اپتومتري

اپتومتريست مريم تراب مستعدي ،  كارشناس ارشد

آدرس :مشهد ، خيابان احمد آباد – روبروي بيمارستان قائم – نبش خيابان بهشت

جنب بانك گردشگري – ساختمان حسيني – طبقه پنجم

ويژن تراپي

  www.visiontherapist.ir

ويژن تراپي  

  visiontherapist.ir

تلفن تماس

05138409679

0518442226

09112079125

درمان انحراف چشم

یک نظر بگذارید