تابش شديد ماوراء بنفش از ساعت 14:30 تا 14:40 دقيقه هر روز در تابستان

مدير مركز ازن‌سنجي ايران:ميزان تابش شديد اين اشعه در فصل تابستان تنها 10 دقيقه است كه طبق بررسي‌هاي انجام شده حدوداً از ساعت 14:30 تا 14:40 دقيقه هر روز در فصل تابستان است. در اين 10 دقيقه ميزان تابش اشعه UV بين 7 تا 10 و در مابقي ساعات نيز بين 2 تا 4 است […]


شما با پدیده سرقت فریم چگونه برخورد می کنید؟

این پدیده توسط گروههای متفاوت اجتماعی ممکن است روی دهد شما به عنوان مالک  چه واکنشی در برابر سرقت فریم از خود نشان می دهید آیا به صرف سوء ظن فردی را متوقف و بازرسی می کنید؟  یا اجازه می دهید فرد مظنون از دفتر کار شما خارج شود و یا با پلیس تماس می […]


به بچه ها بیشتر اهمیت دهیم

بچه های امروزی تفاوتهای زیادی با بچه های نسل های قبل دارند آنها نیازهایشان را خوب می شناسند اطلاعات بیشتری دارند و حتی ممکن است که مارک ها و برندها را نیز بهتر از والدینشان بدانند در زمینه اپتومتری و دیسپنسینگ نیز ما باید اهمیت خاصی به بچه ها بدهیم و نباید هرگز با این […]


تشویق بیماران به استفاده از عدسیهای پلاستیکی عینک

در بحث مربوط به مواد سازنده عینک گفتیم که نود تا نود و پنج درصد عدسیهای عینک در دنیا از جنس پلاستیک یا همان رزین سخت هستند اکنون پس از چندین سال شاهد توسعه و گسترش انواع عدسیهای پلاستیک در کشورمان هستیم ما اپتومتریست ها به عنوان مراقبین اولیه سلامتی چشم و بینایی در جایگاه […]


علاقمندی چشم پزشکان به dispensing

چشم پزشکان بیشتر از پیش به dispensing و مسائل مربوط به آن علاقمند می شوند


يک نکته ايمنی

عادت کنيد پس از فروش هر فريم بلافاصله جای آن را با فريم ديگری پر کنيد بدين ترتيب در صورتی که يکی از فريم های شما سرقت شود بسرعت قادر به کشف آن خواهيد بود (وجود هر جای خالی که فريم آن فروخته نشده است علامت مفقود شدن يا به عبارتی بسرقت رفتن آن فريم […]


علامت وجود مشکل در بخش دیسپنسینگ

کاهش تعداد مراجعین و در نتیجه کاهش میزان فروش علامت وجود مشکل در بخش دیسپنسینگ یک مرکز اپتومتری می باشد اشتباهات رایج عبارتند از خرید تعداد زیادی فریم ،خرید بدون برنامه ریزی و کار با تعداد زیادی از فروشندگان فریم انتخاب و خرید خوب نیازمند داشتن معیارهایی مبتنی بر واقعیت (برای مثال توزیع جمعیتی بیماران […]


درل كردن عدسيهاي پلي كربنا ت

پلي كربنات سريعتر از ساير مواد گرم مي شود بنابراين بهنگام درل كردن اين نوع عد سيهابراي سوار كردن بر روي فريم هاي گريف پيچ ( rimless) بهترين كار اين است كه وقتبيشتري بگذاريد.فقط يك ميليمتر در يك زمان درل كنيد؛ يك دقيقه مكث كنيد تا پلي كربناتخنك شود و بهمين روال ادامه دهيد تا […]


اّ يا يك اپتومتريست امنيت شغلي خواهد دا شت

· زمانيكه بيماري با عينك فروخته شده و يا عد سي تعويض شده با نرخ عرفبازار باز مي گردد و ادعا مي كند كه گران خريده ا ست شايعترين گمانه زني ‚ تحريكسود جويانه عينك سازان است كه امري بسيار رايج و طبيعتآ پيش بينيشده مي باشد. اما اگر اين پيشامد با تشويق و معاونت […]


عينك بر گشتي

تمام همكاراني كه دستي در عينك سازي دارند حال چه در مطب شخصي ، محل كار دولتي يا در عينك سازي خودشان،حتما و بي برو برگرد با مشكلي به نام برگشت بيمار و مشكل او با عينك جديدش مواجه شده اندو اين چيزي نيست كه كه مختص من و شما باشد بلكه براي همكاران ما […]