معاینه سرعصب بینایی در گلوکوم

گلوکوم به عنوان سومین عامل کوری در جهان همواره مورد توجه بوده است و از آنجاییکه تشخیص زودهنگام این اپتیک نوروپاتی می تواند بر نتایج درمان و عملکرد بینایی بیماران تاثیر به سزا داشته باشد ، تشخیص زودهنگام همواره مورد توجه بوده و منجر به ظهور تکنیک هاگلوگلوکوم به عنوان سومین عامل کوری در جهان […]

شاخص های OCT در ماکولوپاتی وابسته به سن

وابسته به سن خواهیم داشت . نخست باید با اصول و پارامترهای تفسیر تصاویر آشنا باشیم که این اصول به طور مفصل در سایت اپتیران توضیح داده شده است . تغییراتی که در این بیماری درتصاویر OCT اتفاق می افتد منعکس کننده تغییرات رتین بوده به طوری که می توان با استفاده از این تکنولوژی […]

ماهنامه اپتومتری ایران

 قصد داریم که هر ماه نشریه ای را به نام ماهنامه اپتومتری ایران هر ماه منتشر کنیم که شماره های اولیه ان روی سایت های اپتومتری قرار خواهد گرفت و در صورت استقبال همکاران به دنبال گرفتن مجوز و انتشار گسترده تر و ارسال آن به بیمارستان ها و مراکز چشم پزشکی خواهیم بود مطالب […]

دید دو چشمی – 7

بیمار 19 ساله ای با شکایت های دوبینی گهگاهی و آستنوپی هنگام انجام کار نزدیک مراجعه کرده است : VA : 20/20 far and near Ref : -0.50 OD and OS 8 pd near esophoria and ortho at far Amp of acc : 12 OD and OS Monocular facility : 10 cpm Binocular facility : […]

دید دو چشمی – 6

در پست های پیشین به گروه نخست آنالیز و برخی کیس های آن پرداختیم البته موارد بسیاری را می توان در نظر گرفت که در نهایت انتخاب پلن درمان مناسب به قضاوت و تصمیم گیری اپتومتریست خواهد بود . موارد بیان شده نمونه های شایع تر و تیپیک بودند . گروه دوم آنالیز به دیتاهای […]

دید دو چشمی – 5

در این پست به یکی از شایع ترین آنومالی های گروه نخست آنالیز می پردازیم . در این شرایط شاهد یک آنومالی دید دو چشمی و یک آنومالی تطابقی همراه با هم هستیم به این صورت که بیمار دارای مقدار قابل توجه اگزوفوریای غیر جبرانی در نزدیک و کاهش ورژنس فیوژنال مثبت و آنومالی تطابقی […]

دید دو چشمی – 4

کیس 2 : بیمار 16 ساله ای با شکایات آستنوپی ، سردرد و کاهش ادراک حین انجام فعالیت های بینایی نزدیک مراجعه کرده است و نتایج معاینات به شرح زیر است : VA : 20/20 far and near Ref : +0.25 OD and OS Amm acc : 4.50 D OU NRA : +1.50 , PRA […]

دید دو چشمی – 3

در پست قبل به گروه نخست آنالیز یافته های دید دو چشمی و تطابقی گروه PFV  پرداختیم و اشاره شد که انچه در انالیز اهمیت دارد وضعیت ورژنس فیوژنی بیمار جهت غلبه بر عدم توازی محورهای بینایی و نه صرفا مقدار و جهت فوریا است . با کیس ریپورت هایی به این موضوع خواهیم پرداخت […]

دید دو چشمی – 2

در پست نخست اهمیت توجه به گروه دیتاها و کیس آنالیز دقیق جهت رسیدن به تشخیص و پلن درمانی درست آشکار گردید . برای کیس آنالیز سه مرحله وجود دارد . نخست آگاهی از مقادیر نرمال برای هریک از تست های دید دو چشمی و تطابقی با در نظر گرفتن انحراف معیار مقادیر نرمال ، […]

دید دو چشمی 1

در رابطه با دیسفانکشن های تطابقی ، دو چشمی و اوکولار موتور گام نخست تشخیص صحیح می باشد که آنهم مستلزم یک case analysis دقیق و درست است. یک ارزیابی کامل وضعیت دوچشمی و تطابقی به طور کلی چهار مرحله ی مجزا را در بر می گیرد. نخست اندازه گیری مقدار هتروفوریای دور و نزدیک […]