پرسش هفته – پاسخ

اگر بیماری به اندازه m از روبروی یک تابلو که در d متری بیمار قرار دارد جابجا شده باشد، اندازه ظاهری اپتوتایپی به سایز o از دیدگاه او چقدر خواهد بود؟ پاسخ: برای پاسخ به این سوال مطابق تصویر مراحل زیر را طی کنید: 1-      اندازه ظاهری اپتوتایپ معادل طول خط HC در مثلث قائم […]

پرسش هفته

برای سنجش صحیح حدت دید، بیمار باید دقیقا روبروی چارت بنشیند و به عبارت دیگر محور بینایی او باید بر سطح تابلو عمود باشد. حال فرض کنیم که به دلیلی مجبور هستیم در محلی غیر استاندارد از بیمار دید بگیریم. میخواهیم بدانیم حداکثر مقداری که مجاز هستیم بیمار را از نقطه روبروی تابلو جابجا کنیم […]

سوال هفته

یک مرد هجده ساله سه روز پیش با چشمان دردناک مراجعه نموده است او توسط مراقب اولیه سلامتی چشم چندماه قبل نیز دیده شده و تشخیص استفاده بیش از حد مجاز از لنز تماسی نرم داده شده.…..ادامه

سوال هفته

سوال این هفته اربیس را ببینید و پاسخ خودتان را با پاسخ درست مقایسه کنید

سوال هفته

سوال این هفته اربیس را ببینیدوپاسخ خودتان را با پاسخ سایت مقایسه نمایید

آنتي‌بيوتيك چشمي در دوران بارداري

خانم بارداري با كونژكتيويت مراجعه كرده‌است . اگر شدت التهاب به حدي باشد كه ناچار به تجويز دارو باشيد از بين آنتي‌بيوتيك‌هاي كلرآمفنيكل ، سيپروفلوكساسين و اريترومايسين كه هرسه از نظر طبقه بندي مصرف در دوران بارداري ،در گروه C قرار دارند ، كدام يك را پيشنهاد مي‌كنيد و چرا ؟

This young woman patient has just walked in to your examining room. She appears as you see in the picture with her face turned to the left but she seems to be looking at you.1. What might be causing this head posture?a. Duane syndromeb. left VI nerve palsyc. null point nystagmusd. a tight sternocliedomastoid musclee. […]

این دختر دو ساله به خاطر یک انحراف اگزو اینتر میتانت چشم چپ مراجعه نموده است دید هر دو چشم او 30/15 می باشد در سایر معاینات چشمی مشکل خاصی دیده نمی شود رتینوسکوپی سیکلوپلژیک 1.00+درهر دو چشم را نشان می دهد وضعیت حرکات چشم طبیعی است و هیچ درمان خاصی در گذشته انجام نشده […]