OCT-7 (اصول تفسیر- reflectivity )

در پست های قبل به چهار عامل افزایش reflectivity درتصاویر OCT اشاره شد که این عوامل عبارت بودند از اینفیلتراسیون های التهابی ، اسکار ها ، خونریزی و اگزوداها و دو مورد اول مورد بررسی قرار گرفت . دراین پست در مورد اثر خونریزی ها واگزوداها صحبت می کنیم . خونریزی ها : خونریزی های [...]

OCT-6(اصول تفسیر- reflectivity )

در پست قبل به یکی از عوامل افزایش میزان  reflectivity یعنی اینفیلتراسیون های التهابی اشاره شد ، گفتیم که فرآیند التهاب درهریک ازلایه های رتین یا کوروئید خود را به صورت افزایش میزان بازتاب پذیری ازناحیه ی دچار التهاب نشان می دهد ، مهم ترین اختلالات التهابی رتین عبارتند از: توکسوپلاسموز، توکسوکاریازیس ، رتینیت سایتومگالوویروس [...]

OCT-5 ( اصول تفسیر – reflectivity )

درپست قبل درمورد اولین اصل در تفسیر تصاویرOCT یعنی ضخامت رتین صحبت کردیم ، ضخامت را هم در مورد رتین حساسه وهم اپی تلیوم پیگمانته رتین مورد بررسی قرار دادیم . دومین اصل درتفسیر تصاویر، اصل بازتاب یا reflectivity می باشد ، این اصل اهمیت بسیار زیادی داشته و بحث نسبتا مفصلی دارد که سعی [...]

OCT-4 (اصول تفسیر – ضخامت رتین )

درپست قبل به بررسی تغییرات ضخامت رتین حساسه پرداختیم و علت افزایش آن را مورد بررسی قراردادیم ، گفته شد که علت افزایش ضخامت ادم می باشد و هرحالتی که ایجاد ادم درهرقسمتی ازرتین حساسه نماید خود را به صورت افزایش ضخامت نشان می دهد ، دراین پست به علت کاهش رتین حساسه وتغییرات ضخامت [...]

OCT-3 ( اصول تفسیر – ضخامت رتین )

دربخش قبل درمورد تصویرOCT یک رتین نرمال بحث کردیم ، اشاره شد که گام نخست دربحث تفسیر، شناخت تصویررتین نرمال می باشد ولایه های مختلف رتین نیزبا ذکرشاخص هایشان مورد بررسی قرارگرفتندحال به اصول تفسیر تصاویرOCT می پردازیم . دربحث تفسیر، یک سری اصول کلی داریم که با دانستن آن ها می توانیم درهربیماری براساس [...]