برای آگاهی عینک سازان تجربی

يكي از نكاتي كه عينك سازان تجربي و يا حتي بعضي از مسئولين به آن استناد مي كنند تراش و نصب شيشه عينك هاي مربوط به اپتومتريست ها توسط تراشكاران و افراد تجربي است نكته اي كه اين افراد از آن غافلند اين است كه فر آيند dispensing يا فيت عينك تنها به تراش و [...]

يك نكته:

براي پاك كردن خطوط و علائم روي عدسيهاي پلاستيك (تدريجي ها ) بهيچ وجه از استن استفاده نكنيد استن لايه سطحي عدسي پلاستيك شما را تخريب خواهد كرد بهترين انتخاب در اين موارد ايزوپروپيل الكل يا همان الكل ايزوپروپيليك مي باشد اين ماده را مي توانيد از شركتهاي تهيه كننده مواد شيميايي تهيه نماييد

عينك سازي يك حرفه صنفي نمي باشد

برخلاف آنچه كه اين روزها عده اي در صدد القاءآن به جامعه هستند ساخت و عرضه عينك به هيچ وجه اقدامي صنفي و تجاري نيست بلكه عينك نيز همانند بسياري ديگر از پروتزهاي پزشكي كه نيازمند مراقبتهاي ضمن فيت و پس از فيت مي باشند كالايي است كه بايد توسط فرد تجويز كننده آن به [...]