اپی ليزيک

عمل ليزر (PRK)، لازک (LASEK)، و اپی ليزيک (Epi-LASIK) بسيار شبيه به هم هستند و در واقع يک نوع عمل محسوب می شوند. نتايج نهايی و دقت اين روشها در تصحيح عيوب انکساری کاملا يکسان می باشد و اختلاف تنها در نحوه انجام بخشی از عمل جراحی است. برای افتراق اين نامها از يکديگر و [...]

الحاق يك تبصره به ماده 3 قانون مواد خوراکی واشاميدنی

در سال 78 معاونت درمان وزارت بهداشت لايحه ای را به مجلس فرستادکه مضمون ان الحاق يك تبصره به ماده 3 قانون مواد خوراکی واشاميدنی بود مطابق اين اصلاحيه تعيين موسسات بزشکی بعهده وزارت بهداشت گذاشته شد هدف اصلی وزارت بهداشت حل مشکل جشم بزشکان در مورد عينک سا زی بود از انجايي كه تصويب [...]