خبرهای تازه

شنیده ها از کنگره چشم حاکی است که برخی چشم پزشکان محترم در کنگره چشم خصوصا بعد از شنیدن اظهارات همکار امریکاییشان در مورد فعالیت اپتومتریستها در انجا گویا برای جلوگیری از توسعه هرچه بیشتر اپتومتری در ایران قرا است در ابتدا رشته افتالمیک نرسینگ را راه اندازی نمایندکه یک سال به پرستارها اموزش داده [...]

اقدامات زیرکانه رقبا

کاردانهای اپتیک که توانسته اند موافقت وزارت بهداشت را برای تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک بدست آورند حالا کم کم تلاش می کنند تا مردم را نیز با واژه اپتیشن که خود بر خود نهاده اند آشنا کنند در یک اقدام هوشمندانه همه این گروه در بر نامه تلویزیونی 101 شرکت کردند و با [...]

چرا چشم پزشکان لیزیک نمی کنند؟

1- اولین نکته که باید اشاره شود این است که تصور نشود این عمل خطرناک است و خودشان به آن اعتقاد کامل ندارند.هر روش و درمان که به تایید سازمان دارو وغذای آمریکا FDA رسیده باشد بمعنی آنست که بالاترین ایمنی و کارایی را دارد ودستگاههای موجود در کشور همگی از چنین استانداردهایی برخوردار می [...]

بیستمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی

نشریه سازمان نظام پزشکی کشوردر شماره 16 پیاپی 81 به مباحث مطرح شده در بیستمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی که به مسائل مربوط به اپتومتریست ها اختصاص داشته پرداخته است برای اطلاع همکاران گرامی که به این نشریه دسترسی ندارند مشروح این مذاکرات را دراینجا نقل می کنم: بیستمین جلسه شورای عالی نظام‌ پزشکی [...]

علاقمندی چشم پزشکان به dispensing

چشم پزشکان بیشتر از پیش به dispensing و مسائل مربوط به آن علاقمند می شوند