معرفی سایت

پروژه ناول مجموعه بسیار جالب ونادر از اطلاعات نروافتالمیک مورد نیاز اپتومتریست ها ست که آنرا در اینجا می بینید بر روی نام هرکدام از متخصصین کلیک کنید و وارد مجموعه ارائه شده توسط هر کدام از آنها شده و مطالب ارائه شده را دانلود و استفاده نمایید

معرفی یک خبرنامه هفتگی رایگان در زمینه لنز تماسی

این یک خبرنامه هفتگی از سایت  http://www.clspectrum.com/است که برای تجویز کنندگان لنز تماسی ارسال می گردد در این خبرنامه موضوعات مرتبط با لنز تماسی ، صنعت تولید لنز، خلاصه مقالات لنز تماسی ونکته های مربوط به فیت لنز که از طرف همکاران ما ارسال می شود و همین طور پیام سردبیر  یافت می شود  هدف [...]

معرفی یک سایت

سایت مرکزآاموزش انجمن پرستاری  http://apiedu.ir/  را ببینید اطلاعات جالبی در آن یافت خواهید نمود

معرفی سایت

این سایت با هدف آموزش مداوم  از طرف پزشکان  خاورمیانه طراحی و پشتیبانی می شود مطالب آموزشی آن بسیار ساده ارائه میشوند و براحتی می تواند مورد استفاده همه همکاران و دانشجویان اپتومتری قرار گیرد

معرفی یک سایت آموزشی جالب

در این سایت مجموعه بسیار جالبی از فایلهای ویدیویی در زمینه چشم پزشکی و اپتومتری عرضه شده است