معرفی چند فایل ویدیویی آموزشی

در اینجا چند فایل ویدیویی آموزشی در زمینه اپتومتری و افتالمولوژی را معرفی می کنم برای دانلود بر روی عنوان مربوطه کلیک کنید Nystagmus examination Ocular movement (basic examination) Prism cover test (right esotropia) Fourth nerve palsy Aberrant third nerve regeneration Chronic progressive external ophthalmoplegia Orbit examination (basic) Abnormal eyelid position Three cases of ptosis [...]

اینجا رادیو رتین

اینهم رادیو رتین گوش کنید مطالب جالبی داره

معرفی مقاله

مقاله همکار فعالمان آقای محمد قندهاری مطلق را در سایت Las Vegas Optometry Care بخوانید

همکاران میتوانند جهت عضویت در سایت افتالمولوژی آمریکا از طریق آدرس داده شده، اطلاعات مفیدی از مقالات و ابزارهای جدید مربوط به چشم به همراه تستهای 4گزینه ای پاتولوژی را بعد از عضویت روی ایمیل خود دریافت نمایند.

معرفی سایت اخبار دنیای چشم

بهترین های چشم پزشکی را در سایت اخبار دنیای چشم ببینید

معرفی یک سایت

این سایت ویزه متخصصین چشم و بینایی است و اطلاعات مفیدی برای اپتومتریست ها در آن یافت می شود

معرفی یک سایت

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد اپتومتری اطلاعات ارائه شده در این سایت کمک زیادی به شمار فراگیری درس آمار حیاتی خواهد کرداین کتاب هم در درس روش تحقیق و هم در درس آمار حیاتی مفید خواهد بود

معرفی یک سایت

سایتی برای یافتن زمان برگزاری همایش ها و جستجوی مقالات ارائه شده در این همایش ها

معرفی سایت

سایتی برای مشاهده فایل های ویدیویی مربوط به چشم پزشکی

معرفی سایت

سايت آموزش اپتومتري دانشگاه كارديف را ببينيد