غربالگری بینایی در مراکز اپتومتری برخلاف مصالح جمعی اپتومتری است

مطب یا دفتر کار اپتومتری محلیست که در آن معاینات کامل و جامع چشم وسیستم بینایی باید صورت پذیرد انجام غربالگری در مرکز اپتومتری با هزینه کمتر این تصور را در ذهن مراجعین ایجاد می کند که پس با هزینه کمتر نیز می توان معاینه شد پس چه نیازی به پرداخت هزینه بیشتر برای ویزیت [...]

غربالگري با دستگاه پلازاپتيك توسط اپتومتريست كاري غير علمي و به ضرر بيماران است

انجام هرگونه كار غربالگري توسط شاغلين حرف یزشكي مانند ایتومتريست هاو چشم پزشكان مي تواند عوارض نامطلوبي بدنبال داشته باشد انجام غربالگري در مراكز يكه اصولا وظيفه ارائه خدمات كامل مراقبتي و درماني را بر عهده دارند ممكن است اين تصور را در بيماران ايجاد نمايد كه يك سرويس كامل به آنها ارائه شده است [...]

فتورفرکشن هم رقيب اپتومتري شد !!!

يك كارشناس مكانيك با استفاده از دستگاه Plusoptic اقدام به  غربالگري كودكان در مهدهاي كودك استان خراسان رضوي مينمايد  .پس از اعتراض انجمن اپتومتري  خراسان مشخص گرديد كه ايشان با هماهنگي و كمك  اداره بهزيستي خراسان رضوي  مبادرت به اين كار نموده است . اداره بهزيستي مشهد اعلام نموده كه اين فرد گواهي استفاده از [...]

دو مطالعه قابل توجه در مورد طرح پیشگیری از تنبلی چشم بهزیستی

در مطالعه ای که با عنوان “هزينه و اثربخشي بكارگيري كارشناسان بينايي سنجي بجاي مربيان آموزش ديده در غربالگري تنبلي چشم كودكان” در گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي، دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تهران صورت گرفته مشخص شده است در صورت استفاده از اپتومتريستها بجای روش معمول غربالگري توسط مربیان مهد [...]

اعتراض به تاسیس مراکز دائمی غربالگری بینایی توسط بهزیستی

چرا هیچ کس در مورد تاسیس مراکز غربالگری دائمی توسط سازمان بهزیستی در استانهای کشور که در آنهاغربالگری با استفاده از دستگاههای فتواسکرینر توسط افراد دیپلمه انجام میشود اعتراض نمیکند؟ .به نظر می رسدبرخی همکاران شاغل در بهزیستی از این کار استقبال نیز کرده اندزیرا باعث کم شدن حجم کاری انها در اداره شده است [...]