انجام رفراکشن خواسته جدید عینک سازان !

حتما شما هم شنیده اید که تاریخ تکرار می شود جالب است عینک سازها دارند همان مسیر اپتومتریست ها را دوباره طی می کنند اینها ابتدا به حرفه ای به نام اپتیشنری یا همان عینک سازی مشروعیت دادند و حالا می خواهند اجازه رفراکشن هم بدست بیاورند لابد فردا می خواهند لنز هم بدهند و [...]

پیشنهاد بی شرمانه:

اخیرا در یکسری از پیشنهادهای عینکسازان برای همکاری با اپتومتریستها، سوای نحوه تنظیم قرار داد و حقوق و ویزیت و … متاسفانه مشاهده میکنیم که در خیلی از پیشنهادها به اپتومتریست گفته میشود که تمام درآمد کنتاکت لنزمتعلق به عینک ساز میباشد و اپتومتریست فقط فیت لنز را انجام میدهد و قیمت،مارک لنز،سود،تحویل و … [...]

قابل توجه همکاران محترم بر اساس آرا و احکام قضایی اتحادیه تعمیر کاران عینک وفروشندگان عینک آفتابی حق هیچگونه دخالتی در مراکز ساخت و فروش عینک طبی نداردلطفا در صورت دریافت هرگونه اخطار از طرف اتحادیه مزبور آن را به دفتر جامعه ارسال نموده تا برابر قوانین با مستنکفین آرا وحدت رویه برخورد گردد. کلیه [...]

برای آگاهی عینک سازان تجربی

يكي از نكاتي كه عينك سازان تجربي و يا حتي بعضي از مسئولين به آن استناد مي كنند تراش و نصب شيشه عينك هاي مربوط به اپتومتريست ها توسط تراشكاران و افراد تجربي است نكته اي كه اين افراد از آن غافلند اين است كه فر آيند dispensing يا فيت عينك تنها به تراش و [...]

الحاق يك تبصره به ماده 3 قانون مواد خوراکی واشاميدنی

در سال 78 معاونت درمان وزارت بهداشت لايحه ای را به مجلس فرستادکه مضمون ان الحاق يك تبصره به ماده 3 قانون مواد خوراکی واشاميدنی بود مطابق اين اصلاحيه تعيين موسسات بزشکی بعهده وزارت بهداشت گذاشته شد هدف اصلی وزارت بهداشت حل مشکل جشم بزشکان در مورد عينک سا زی بود از انجايي كه تصويب [...]