يك كارشناس‌ارشد اپتومتري نسبت به بروز كراتيت قارچي(التهاب قرنيه چشم) در استفاده‌كنندگان از لنزهاي تماسي نرم هشدار داد

حسين عليميرزايي روز سه‌شنبه در بيرجند به خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: رعايت نكات بهداشتي و ايمني توسط افرادي كه از لنزهاي تماسي نرم استفاده مي‌كنند براي جلوگيري از ابتلا به اين عارضه بسيار ضروري است. وي افزود: اخيرا موارد متعددي از “كراتيت قارچي” كه عامل آن نوعي قارج به نام علمي “‪ “Fusarium solani‬مي‌باشد در [...]

كارشناس ارشد بينايي سنجي: تغذيه نقش مهمي در پيشگيري از"آب مروايد" دارد

يك كارشناس ارشد بينايي سنجي در بيرجند برتوجه به نقش تغذيه در پيشگيري و به تاخيرانداختن پيشرفت كاتاراكت (آب مروايد) تاكيد كرد. حسين عليميرزايي امروز به خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: آب مرواريد عمده ترين علت اختلال در بينايي افراد مسن است و بروز آن مي‌تواند تاثير زيادي در كيفيت زندگي اين گروه سني داشته باشد. [...]

۸۰‬درصد موارد نابينايي قابل پيشگيري و درمان است

يك كارشناس ارشد بينايي سنجي در بيرجند گفت: ‪ ۸۰‬درصد موارد نابينايي قابل پيشگيري و درمان است. “حسين عليميرزايي” امروز به مناسبت روز جهاني “بينايي” به خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: دولتها، موسسات و ساير منابع سرمايه گذار را بايد به سرمايه‌گذاري در پيشگيري جهاني از نابينايي تشويق كرد. وي افزود: از ‪ ۴۵‬ميليون نابيناي مطلق [...]

لنزهاي تماسي جايگزين خوبي براي عينك هستند

يك كارشناس بينايي سنجي در مشهد در استفاده از لنزهاي تماسي با نظر متخصصان تاكيد كرديك كارشناس ارشد اپتومتري(بينايي سنجي) گفت: لنزهاي تماسي جايگزين خوبي براي عينك هستند، اما بايد با نظر چشم پزشك و يا متخصص اپتومتري، استفاده شوند. حسين عليميرزايي روز پنجشنبه در حاشيه چهارمين همايش اپتومتري ايران در گفت گو با ايرنا [...]