يادداشت هشتم از يکصد و هشتاد يادداشت

دهم شهريور ماه هزار وسيصد و هشتاد و نه گفتگو با همکار: با يکی ديگر از همکاران مقيم کانادا چند وقت پيش تماس تلفنی داشتم ولی در آن زمان موقعيت مناسبی برای گفتگو حاصل نشد. امروز محبّت کرده بود و ايميل فرستاده بود جهت پيگيری. اميدوارم به زودی بتوانم با هر دو نفری که در [...]

جنسيت و سلامتي چشم؛ شعار امسال روز جهاني بينايي

امروز به عنوان روز جهاني بينايي، با موضوع جنسيت و سلامتي چشم، دسترسي برابر به خدمات مراقبتي معرفي شده استحسين عليميرزايي، كارشناس ارشد اپتومتري در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: روز جهاني بينايي يك رويداد ساليانه است كه با هدف توجه به مشكل نابينايي در سطح جهاني برگزار مي شود. وي ادامه داد: بزرگداشت [...]

هشت ميليون نفر در جهان به علت خطاي انكساري نابينا هستند

حسين علي ميرزايي كارشناس ارشد اپتومتري، در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: شانزده مهر ماه سال جاري به عنوان روز جهاني بينايي معرفي شده است كه امسال با موضوعات جنسيت و سلامتي چشم دسترسي برابر به خدمات مراقبتي معرفي شده است. وي ادامه داد: سال گذشته در روز جهاني بينايي عنوان شد كه حدود [...]

لزوم كاهش تدریجی استروئيدهاي چشمي

یک کارشناس ارشد اپتومتری گفت: به جاي قطع ناگهاني استروئيدهاي چشمي ( كورتونها )، لازم است كه استفاده از آنها را به تدريج كاهش دهيم. حسين علیمیرزایی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: كاهش ناگهاني استروئيدهاي مصنوعي مي تواند به طور بالقوه بدن را دچار كمبود غير طبيعي سطح استروئيدها كند. وي ادامه داد: [...]

منع استفاده از قطره چشمي نفازولين ضروري است

حسين عليميرزايي كارشناس ارشد اپتومتري در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: داروهاي تنگ كننده عروق به همراه آنتي هيستامين (نفازولين، انتازولين) اغلب براي رفع قرمزي سطحي چشم ها به كاربرده مي شوند در حاليكه دانشمندان استفاده از انها را به شدت منع مي كنند و معقتدند به دليل دوره كوتاه عمل اين دارو ها [...]