ويژن تراپي براي چه كساني مفيد است ؟

 

ويژن تراپي در موارد زير كاربرد دارد:

 • در مواردي كه تنبلي چشم با روشهاي متداول مثل بستن قابل درمان نباشد.
 • اگر كودك دچار تنبلي چشم است و والدين يا كودك از بستن چشم خسته شده اند . براي تسريع در روند درمان ميتوان از ويژن تراپي استفاده نمود.
 • درموارد انحراف چشم كودكان بخصوص انحرافات  گاهگاهي
 • افرادی که  دوبینی دارند .
 • افرادی که دچار ضعف تقارب چشمي هستند و تمرکز كافي براي انجام كارهاي نزديك  ندارند .
 • خستگي و سردرد هنگام كار نزديك
 • در موارد ضعف مهارت ديد دوچشمي كه باعث خستگي چشمي و بي حوصله گي ميشود.
 • در موارد سكته مغزي
 • در مشكلات ويژه يادگيري كودكان كه بعلت  اختلال در پردازش ادراك ديداري است .
 • در كودكان دچار اختلال در خواندن و ديكته نويسي .
 • در ورزشكاراني كه ضعف درمهارت هماهنگي ديداري حركتي دارند ونيازبه سرعت واكنش دارند.