درمان انحراف چشم

درمان استرابيسم:

هدف ازدرمان، بهبود دید و به دست آوردن بهترین دید ممکن، زیبایی ظاهری و ایجاد بهترین جهت برای چشمها و رسیدن به دید دوچشمی می‌باشد و شامل :

  • تجویز عینک تک دید
  • تجويز عينك دوديد
  • بستن چشم
  • تجویز منشور
  • ويژن تراپي يا بینایی درمانی
  • تزريق  بوتولینیوم (تنها در بزرگسالان)
  • جراحی برای تصحیح وضعیت عضلات چشم