سرنوشت اپتومتری در ایران

اینکه امروز بورد اپتومتری به دکترای حرفه ای رای دهد یا نه اهمیت چندانی ندارد اما مهم این است که سرنوشت اپتومتری در ایران امروز در دست کسانیست که می دانند اپتومتری چیست و چگونه باید باشد با نگاهی به صفحه بینایی سنجی دانشنامه ویکی پدیا براحتی از بروز بودن این صفحه مطمئن می شوید در حالیکه هنوز چند روزی از خبر موکول بودن تاسیس دکترای حرفه ای به نظر بورد نمی گذرد خبر آن در این سایت موجود است آفرین بر شما دوستان و همکاران ساعی و پر انرژی که همواره برای اعتلای این حرفه در کشور مان تلاش می کنید آینده متعلق به شماست دکترای حرفه ای حق شماست