ساخت و ارائه عینک؛ دانش، هنر و تجربه ای گرانقیمت

دكتر ابراهيم جعفرزاده پور و ساناز كريمي زارع
توسعه وسیع و شگرف دانش بشری در سالهای اخیر در عرصه های مختلف دانش و فن آوری بسیار چشمگیر و همه جانبه بوده است. علم بینایی و اپتومتری نیز از این پیشرفت مستثنا نبوده است. قرن ها قبل تصحیح عیوب انکساری یک اقدام خاص افراد برای افراد خاص جامعه محسوب می شد. استفاده از نقابها و پوشش هایی که چشم و گاهی صورت را می پوشاند و تاثیری شبیه pinhole و یا multiple pinhole بوجود می آورد، تنها را ه کمکی برای مبتلایان به اختلالات انکساری بود. مهارت انسان در شیشه گری و ساخت ظروف، اشیاء و تزئینات شیشه ای منجر به ساخت گوی های شیشه ای شد که شاید در ابتدا به عنوان یک وسیله تزئینی محسوب می شد. ولی این گوی شیشه ای که عملکردی شبیه یک عدسی دوکوژ قوی داشت، می توانست شبیه یک ذره بین اجسام را بزرگتر نشان دهد. تغییر موقعیت آن و تطبیق کانون اصلی تصویر بر نقطه دور (far point)می توانست موجب وضوح اجسام دور نیز شود. این گوی شیشه ای به اساطیر پیوست و “جام جم” افسانه همان گوی های شیشه ای است.

ساخت عینک وعدسی های کاو و استوانه ای ابتدا توسط جواهرسازان و شیشه گران انجام شد. عینک سازی حرفه مهمی در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم بود. این حرفه با پیشرفت دانش بشری نیز متحول شد. تنوع نیازهای بینایی و گسترش روش های تصحیحی عیوب انکساری ضرورت علمی تر شدن عینک سازی را ایجاب می کرد. ارتباط علمی تجویز، ساخت و ارائه عینک و انتخاب موثر و انعطاف پذیر روش تصحیحی، رشته آکادمیکی را در ابتدای قرن بیستم به نام “اپتومتری” مطرح نمود.از اپتومتریستها این انتظار وجود دارد که بینایی مناسب و راحت با استفاده از عینک یا لنز مناسب برای بیماران فراهم گردد. برای دستیابی به این هدف بایستی اپتومتریست بتواند عینک مناسبی را برای بیمار بسازد.

تجهیزات ساخت عینک امروزه بسیار متنوع، پیچیده و پرهزینه است. لذا انتخاب، خرید و نگهداری این تجهیزات نیازمند دانش، آموزش، توجیه اقتصادی و پشتیبانی مناسب و ویژه ای است. دستگاه های امروزی ساخت عینک در دسته های مختلفی قابل طبقه بندی هستند. برخی از آنها ممکن است شیار دور عدسی را در عمق معینی ایجاد نمایند، و برخی دیگر bevel مناسبی را با توجه به ضخامت، base cure ، قدرت و جنس عدسی ایجاد می کنند. اما شرکت های بزرگ تولید کننده دستگاه های تراش عینک، تلاش نموده اند که روند ساخت و فیت نهایی عینک تا حد امکان مکانیزه و مستقل از خطاهای انسانی باشد. در زیر به روند نوینی که ممکن است در سالهای آتی در بسیار از مراکز اپتومتری ساخت و ارائه عینک با آن روبرو باشیم می پردازیم. ادامه مطلب….