غربالگری بینایی در مراکز اپتومتری برخلاف مصالح جمعی اپتومتری است

مطب یا دفتر کار اپتومتری محلیست که در آن معاینات کامل و جامع چشم وسیستم بینایی باید صورت پذیرد انجام غربالگری در مرکز اپتومتری با هزینه کمتر این تصور را در ذهن مراجعین ایجاد می کند که پس با هزینه کمتر نیز می توان معاینه شد پس چه نیازی به پرداخت هزینه بیشتر برای ویزیت کامل می باشد بیماران غربالگری را با معاینه کامل چشم اشتباه گرفته و تصور خواهند کرد معاینه کاملی از چشم انها بعمل امده است در حالیکه تفاوت زیادی بین غربالگری و معاینه کامل چشم وجود دارد بنابراین دوستان همکاری که با دستگاه پلاز اپتیک غربالگری می کنید بدانید که با این کار لطمه بزرگی به خود و همکارانتان می زنید از سازمان بهزیستی نیز انتظار می رود که به این روند معیوب خاتمه دهد و روشی اصولی و صحیح را برای انجام غربالگری بینایی برگزیند