در روز 16 مهر 88 به مناسبت روز جهانی بینایی، طی مراسمی نهالی از گونه بید مجنون در حیات بیمارستان فارابی با عنوان “درخت بینایی” کاشته شد و پس از کاشتن آن حضار و مسئولین با افتخار با آن عکس یادگاری گرفتند و …

اکنون پس از سه سال تمامی تلاشهای ما برای کسب خبری از درخت بینایی بیفایده است و حتی همکاران اپتومتریست شاغل در فارابی از آن بیخبرند. به نظر شما بر سر آن درخت چه آمده؟ آیا دست بدخواهی آنرا از ریشه کنده؟ بی آبی و بی توجهی آنرا خشکانده و یا اینکه نهال مذکور در خفی و بدور از هیاهو ها و کف زدنها و به به و چه چه ها، قد کشیده و به درختی تناور تبدیل شده؟ نمیدانم! ولی هرچه هست سرنوشت نهال بینایی ایران هم بی شباهت به سرنوشت بینایی سنجی ایران نیست،

هاله ای از ابهام، تنها چیزی که فعلا میتوان گفت.