آیا این کودک به بیماری Tay-Sachs مبتلا می باشد؟

کودکی با منظره ته چشمcherry red spot مراجعه نموده است کودک حدود چهار سال سن دارد و پزشک اطفال ابتلای او به بیماری (TSD(TaySachs را تایید نکرده است چگونه می توان به والدین در مورد عدم ابتلای کودک به این بیماری اطمینان داد نمی دانم آیا در بیرجند آزمایش آنزیم Hex-A انجام می شود یا نه.