بازگشت شبکه اپتومتری ایران با طراحی جدید

شبکه اپتومتری ایران که به همت همکار گرامی مان جنای آقای خضری راه اندازی شده بود و مدتی بود که فعالیت آن متوقف شده بود دوباره راه اندازی شده و منتظر بازدید شماست یکی از ویژگیهای سایت جدید شبکه اپتومتری ایران داشتن تالار های گفتگویی است که منحصرا اپتومتریست ها می توانند وارد آن شوند پس فقط اپتومتریست ها برای ورود به تالار گفتگو ثبت نام کنند و پس از تایید نظرات خود را ابراز نمایند به آقای خضری خسته نباشید عرض می کنم و برای ایشان آرزوی موفقیت دارم