در این سایت مجموعه بسیار جالبی از فایلهای ویدیویی در زمینه چشم پزشکی و اپتومتری عرضه شده است