چگونه اپتومتری در استرالیا شکل گرفت ؟

نقل از کتاب ” اپتومتری در جهان
در قرن نوزدهم استرالیایی ها مراقبت بینایی را از افراد مختلفی شامل عینکسازان تحربی ، جواهر سازان ، ساعت سازان و فروشندگان دوره گرد دریافت مینمودند . در آن ایام برای تعیین شماره مبلغی پرداخت نمیشد و بیمار فقط قیمت عینک را میپرداخت . اپتیشنها ( اپتومتریستهای اولیه آن روزگار ) فاقد هویت حرفه ای بودند و خود را به چشم یک فروشنده میدیدند . از 1905 تا 1920 اپتیشنها شروع به گرد آمدن دور هم نمودند و مجامع حرفه ای تشکیل دادند . در سال 1918 Australian Optometrical Association (AOA) تشکیل شد . تشکیل این مجامع باعث پدیدار شدن هویت حرفه ای برای آنان شد . این مجامع میخواستند استانداردهای کاری و آموزشی اپتیشنها را تعیین نمایند .
به رسمیت شناخته شدن توسط دولت از طریق اخذ مجوز ، نخستین هدف این حرفه نوپا بود و آموزش پایه و اساس رسیدن به این هدف بود . اولین دوره اپتومتری توسط Institute of Ophthalmic Opticians of Queensland در سال 1909 برپا گردید و به سرعت در سایر ایالتها نیز برقرار گردید و تا سال 1920 شالوده اپتومتری کلینیکی و عملی ریخته شد . اپتیشنها به تبعیت از همتایان آمریکاییشان ، خود را اپتومتریست نامیدند و همچون مدل آمریکایی تکیه اصلی در آموزش اپتومتریستها روی بیولوژی ( بجای فیزیک ) قرار داده شد . وضع قانون محدود کردن اپتومتریستها به کسانی که آموزش کافی دیده بودند با دشواری صورت گرفت و با مخالفت فراوان همراه بود . در سال 1913 ایالت تاسمانی نخستین ایالتی بود که برای اپتومتریستها مجوز قانونی صادر نمود . بیش از 20 سال طول کشید تا سایر ایالتها از تاسمانی تبعیت کنند .( نخستین مجوز صادر شده برای اپتومتریستها در جهان در ایالت مینسوتای آمریکا در سال 1901 بود . برای اپتومتریستهای بریتانیایی تا سال 1958 مجوز صادر نمیشد .)
>>> برای شرکت در تالیف قسمتهای باقی مانده این کتاب از سایت آن دیدن نمایید . تاکنون این پروژه 8 درصد پیشرفت داشته است . <<<