امروز به عنوان روز جهاني بينايي، با موضوع جنسيت و سلامتي چشم، دسترسي برابر به خدمات مراقبتي معرفي شده است
حسين عليميرزايي، كارشناس ارشد اپتومتري در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: روز جهاني بينايي يك رويداد ساليانه است كه با هدف توجه به مشكل نابينايي در سطح جهاني برگزار مي شود.

وي ادامه داد: بزرگداشت اين روز در واقع اقدام جهاني مشتركي است از طرف آژانس بين المللي پيشگيري از نابينايي، سازمان بهداشت جهاني و برخي سازمانهاي غير دولتي بين المللي كه هدف آن از بين بردن نابينايي قابل پيشگيري تا سال 2020 است.

وي گفت: بيش از 90 درصد از 45 ميليون نابينايي مطلق و 135 ميليون نيمه نابينايي فعلي در جهان، در كشورهاي در حال توسعه قرار داشته و در هر 5 ثانيه يك نفر به تعداد نابينايان افزوده مي شود.

اين اپتومتريست تصريح كرد: طراحان برنامه پيشگيري اميدوارند تا از طريق افزايش آگاهي عمومي از نابينايي به عنوان يك مشكل عمده جوامع انساني، كنترل علت هاي عمده نابينايي، در دسترس قرار دادن خدمات توانبخشي افراد كم بينا، ارائه آموزشهاي لازم به عرضه كنندگان خدمات مراقبتي چشمي، پيشگيري و درمان اختلالات بينايي و تلاش براي جلب منافع بيشتر به منظور حمايت از اين طرح بتوانند به هدف پيشگيري از نابينايي دست يابند./د