مشکلات اپتومتری ریشه ای است

محمدرضا زرين شاخص اصلي كنگره اپتومتري را افزايش كيفيت و ارتقاي سطح علمي كنگره خواند و گفت: مشكلات زيادي وجود دارد ولي كنگره به بررسي راه حل نمي پردازد
وي گفت: مشكلات اين رشته ريشه اي است و متاسفانه در هيچ كنگره اي به راه حل ها پرداخته نمي شود.
زرين اظهار داشت: در اين كنگره سعي داشته ايم كه موضوعات مرتبط با اپتومتري در جهت اجراي دانش كلينيكي و اجتماعي رشته اپتومتري برنامه ريزي شود.
دبير اجرايي دوازدهمين دوره كنگره اپتومتري تصريح كرد: كميته پيگيري امور صنفي اپتومتري به دنبال آيين نامه ابلاغي سال گذشته از فعالان كشور و مديران اپتومتري تشکيل و نتايج مهمي طي اين زمان كوتاه حاصل شده است.
وي يادآور شد: بايد تلاش شود فعاليت هاي سطحي و كم ارزش را از فعاليت هاي بنيادين و ارزشمند تفكيك کرد تا پيشرفت علمي كشور را شاهد باشيم