رئيس انجمن علمي اپتومتري ايران:مناطق محروم نيازمند امكانات سلامت بينايي هستند

محمد آقازاده اميري رئيس انجمن اپتومتري ايران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: در حال حاضر تعداد اپتومتريست هايي كه از طريق نظام پزشكي مدرك گرفته اند حدود يك هزار و 300 نفر است و هر ساله نيز 100 نفر در اين رشته فارغ التحصيل مي شوند كه تا حدودي نياز كشور را رفع مي كند.

وي ادامه داد: در صورتي كه اين رشته از طريق وزارتخانه به صورت بومي انجام شود و مناطق محروم نيز از امكانات مورد نياز بهره مند شوند تضمين سلامت بينايي به نقطه اي كه هيئت علمي مي خواهند مي رسد.

اميري در خصوص دوره هاي بازآموزي يادآور شد: برگزاري دوره هاي بازآموزي در اين رشته بسيار موثر است و توجه به نياز جامعه مي توان اين دوره ها را در دانشكده ها با امكانات كمتري برگزار كرد.

وي در خصوص ايجاد مقطع دكتري در رشته اپتومتري خاطر نشان كرد: هم اكنون در حال پيش نويس مقطع دكترا هستيم كه هنوز بصورت تكميلي انجام نشده است.

اين كار بايد كارشناسي شود و در حال حاضر پيش بيني مي كنيم تا سال 89 در تهران عملي شود اما در دانشگاه مشهد تا بهمن سال جاري پذيرش دانشجو آغاز مي شود./د