به بچه ها بیشتر اهمیت دهیم

بچه های امروزی تفاوتهای زیادی با بچه های نسل های قبل دارند آنها نیازهایشان را خوب می شناسند اطلاعات بیشتری دارند و حتی ممکن است که مارک ها و برندها را نیز بهتر از والدینشان بدانند در زمینه اپتومتری و دیسپنسینگ نیز ما باید اهمیت خاصی به بچه ها بدهیم و نباید هرگز با این تصور که اینها بچه هستند برای آنها کم بگذاریم بلکه برعکس بایستی در همه بخشهای معاینه و دیسپنسینگ اهمیت خاصی برای این گروه سنی قائل شویم و فضا را برای راحتی آنان فراهم نماییم داشتن تعداد فریم کافی برای بچه ها در رنگها و مدلهای مختلف می تواند به موفقیت ما در فیت مناسب عینک برای این آینده سازان کمک زیادی نماید