اعطای بورسیه PhD به کارشناسان ارشد اپتومتری

قابل توجه دانشجویان و فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد اپتومتری
طی یک اقدام بی سابقه دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران و زاهدان اقدام به برگزاری آزمون بورسیه جهت مقطع PhD در مرداد ماه سال جاری می کنند.نکته جالب توجه اینجاست که هیچ خبری از دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیست!
برای اطلاعات بیشتر به آدرس های زیر مراجعه فرمائید:
سایت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

از مسئولین محترم جهت ارائه ی این فرصت بزرگ برای اپتومتریست ها نهایت تشکر را داریم و امیدواریم این اقدام در جهت ائتلای رشته کمک کننده باشد.