تحقيقات نشان مي دهد درمان تنبلي چشم بر خلاف نظر اكثر چشم پزشكان و اپتومتريست ها، در سنين بالاي نه سال نيز امكان پذير است

دكتر عليرضا غفاريه جراح و متخصص چشم و عضو آكادمي چشم پزشكان امريكا در اين باره، به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: بر اساس نظر اكثر اپتومتريست ها و چشم پزشكان بعد از سنين نه و ده سالگي راهي براي درمان تنبلي چشم وجود ندارد اما تحقيقات ما در مدت يك سال گذشته در مركز درماني تنبلي چشم بيمارستان كوثر شيراز خلاف اين عقيده را ثابت كرد.

وي با بيان اينكه در اين تحقيق به كمك تحريكات مغناطيسي قشر بينايي مغز و با استفاده از نرم افزارهاي رايانه اي، روش ديد درماني انجام مي شود افزود:با بهره گيري از روش نور درماني و تحريكات عصب بينايي و تحريكات الكتريكي كه از طريق پوست انجام مي شود در بيش از پنجاه درصد موارد كه قبلاً غير قابل درمان در نظر گرفته شده بود نتايج قابل قبولي به دست آمد …ادامه مطلب.