ویزای کاری اپتومتریست ها برای کشور دانمارک

کشور دانمارک یکی از کشور های حوزه اسکاندیناوی است که به دلیل کمبود نیروی پزشکی و پیراپزشکان در چندین رشته پزشکی و پیراپزشکی اقدام به جذب نیرو نموده است. رشته اپتومتری از جمله رشته هایی هست که در لیست این نیازهای شغلی قرار گرفته است.این افراد پس از این که مراحلی را طی کردند میتوانند در دانمارک به کار اپتومتری بپردازند، کشور دانمارک این امر را برای آنان محقق ساخته است.

بدین منظور کارشناسان اپتومتری پس از این که مراحلی را برای دریافت این ویزا طی میکنند به دانمارک مهاجرت میکنند. در دانمارک ابتدا باید در کلاسهای زبان دانمارکی را که به صورت رایگان برای آنها تشکلیل میشود، شرکت نمایند.( همانطور که میدانید به دلیل ارتباط این رشته با افراد و بیماران، کارشناسان این رشته در هر کجای دنیا که بخواهند به کار بپردازند بایستی که حتما به زبان اکثریت آن جامعه صحبت کنند. کشور دانمارک نیز از این قاعده مستثنی نیست.)

برای گذراندن دوره آموزشی کار اپتومتری در دانمارک حتما باید ارگانی که فرد برای این کار برگزیده است مورد تایید وزارت بهداشت دانمارک باشد. این سازمان باید سازمانی باشد که هم کار بالینی و هم کار آموزشی برای رشته اپتومتری را توامان ارائه دهد. مدت زمان این دوره حداقل 6 ماه است. گفتنی است که این دوره با حقوق همراه است.
هنگامیکه اپتومتریست ها این دوره را می گذرانند مهارت های پزشکی و مهارت های ارتباطیشان تحت نظر قرار گرفته می شود. چنانچه مهارت های وی مورد تائید قرار گرفت شخص می تواند به عنوان اپتومتریست در کشور دانمارک مشغول به کار گردد.

افراد بعد از گذراندن چند سال که به کار مشغول بوده اند اقامت دائم دانمارک را دریافت میکنند.