تاریخچه چشم پزشکی در ایران

تاریخ چشم پزشکی ایران شاید به حدود 6000 سال پیش بازگردد، اما متاسفانه از آن دوران هیچ مدرک یا سنگ نوشته ای برجای نمانده است. قدیمی ترین نوشته موجود در ارتباط با چشم پزشکی مربوط به بخش هایی از کتاب اوستا می باشد. تاسیس دانشگاه جندی شاپور نزدیک به 1600 سال پیش تحولی عظیم در تمام علوم از جمله چشم پزشکی ایجاد کرد.

- ابوبکر محمدبن زکریای رازی (251-313 ه.ق) از بزرگترین دانشمندان پارسی، بخش دوم کتاب الحاوی را به بیماریهای چشم اختصاص داد که این کتاب به لاتین ترجمه و در دانشگاه های معتبر جهان تدریس شد. رازی نخستین پزشکی است که بازتاب نوری مردمک را مطرح نمود. او همچنین برای نخستین بار به پانوس قرنیه در بیماری تراخم توجه نمود.

- علی بن عباس مجوسی اهوازی ارجانی (384-318 ه.ق) از جمله پزشکان و چشم پزشکان مطرح زمان خود بود که کتاب طب الملکی وی تا قرن 18 میلادی در دانشگاههای غرب تدریس می شد.

- شیخ الرییس ابوعلی سینا طبیب نامدار ایرانی در کتاب قانون چهار گفتار را به چشم و بیماریهای آن اختصاص داده است. ابوعلی سینا جهت درمان اب مروارید برحسب تراکم و رنگ آن، درمان های متفاوتی را ارایه می نمود.

- سید اسماعیل جرجانی موسس مکتب پزشکی فارسی با نگاشتن کتابهای ارزنده ذخیره خوارزمشاهی و الاغراض الطبیه طب ایرانی را که تاآن زمان به عربی نگاشته می شد به زبان فارسی تبدیل کرد. پس از وی بخش های مرتبط با علم چشم پزشکی این دو کتاب منابع اصلی تدریس در مدارس پزشکی ایران محسوب می شد

- ابوروح محمد بن منصور جرجانی معروف به زرین دست اولین کتاب مختص چشم پزشکی به زبان فارسی را به نام نورالعین تالیف کرد

- محمدقلی شمس (1375-1283 ه.ش) بعنوان بنیان گذار چشم پزشکی نوین ایران شناخته می شود، اولین برنامه دستیاری چشم در بیمارستان ارتش در سال 1312 ه.ش آغاز گردید. اولین پیوند قرنیه در سال 1313 ه.ش توس پروفسور شمس انجام گردید. انجکن چشم پزشکی ایران نیز به همت وی در سال 1326 ه.ش به صورت رسمی به ثبت رسید. اولین مجله چشم پزشکی در ایران که مربوط به انجمن چشم پزشکی بود در سال 1347 ه.ش و با صاحب امتیازی پروفسور شمس منتشر شد.

- دکتر علی خدادوست اولین پیوند قرنیه به سبک نوین را در شیراز بین سالهای 1348-1357 ه. ش انجام میداد

- در مشهد دکتر فقهی بخش چشم بیمارستان امام رضا را افتتاح نمود.

- در اهواز در سال 1346 بخش چشم بیمارستان پهلوی(امام) توسط دکتر بیدل و باستانی افتتاح گردید.