حداقل 20% فریمهای شما باید عینک افتابی باشند

آقاي كارل نوربك از همكاران انسوي آب عقيده دارد كه اگر در مطب اپتومتري خود واحد عينك سازي داريد ويا اصلا صاحب يك عينك سازي هستيد بهتر است حداقل 20 درصد مجموعه فريمهاي شماعينكهاي آفتابي باشد.يعني به مقوله عينكهاي ضد آفتاب بايد بصورت يك كار جانبي و شايد فراتر از آن بايد نگاه شود .
او عقيده دارد عينكهاي آفتابي باعث جلب توجه مردم و تزئين بيشتر ويترينها مي شود و اگر كمي بيشتر به اين مقوله بپردازيم مي بينيم كه هر بيمار عينكي مي تواند داراي يك عينك آفتابي نمره دار نيز باشد.ضمن اينكه امتروپها هم به اين عينكها نياز دارند.چه زمستا ن باشد و چه تابستان، چه كنار دريا و چه بالاي كوه يك عينك آفتابي قشنگ و مطمئن، مفيد است و چه بهتر كه اپتومتريستها هم به عرضه، توصيه و تجویز اينگونه عينكها بپردازند