تهران- دکتر ˈمحمدرضا زرینˈ گفت: شرح وظایف اپتومتریست ها مربوط به یک دهه پیش است و باید مطابق با توانمندی های اپتومتریست ها تغییر کند و به روز شود.

به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، ویˈ اظهار داشت: سطح علمی اپتومتریست های کشورمان بر اساس آموزش های دوره ای که مباحث آن مطابق با آخرین دستاوردهای روز دنیا تعریف می شود، همواره روبه افزایش است و شرح وظایف آنها نیز باید مطابق با دانش علمی اپتومتریست ها تغییر یابد.

وی با بیان اینکه این شرح وظایف بسیار محدود است، افزود: حتی این شرح وظایف اندک نیز هر روز به یک گروه دیگری واگذار می شود که در این زمینه دانش علمی کافی ندارند.

زرین گفت: تامین امنیت شغلی اپتومتریست ها، به روز شدن آیین نامه عینک های طبی و هموار شدن مسیر ادامه تحصیل در مقطع دکترا از جمله دیگر مواردی است که وزارت بهداشت باید به آن توجه بیشتری داشته باشد.

وی با یادآوری این مطلب که اپتومتریست ها نباید برای ادامه تحصیل مشکل داشته باشند، دکترای حرفه ای و تخصصی حق آنها است، افزود: اپتومتری باید به صورت تخصصی شود زیرا به صلاح نظام سلامت کشور نیست که همه اپتومتریست ها در همه بخش های فعالیت کنند بلکه باید حیطه کاری آنها دسته بندی و تخصصی شود.

زرین گفت: همچنین اپتومتریست ها در معاینات راهنمایی رانندگی و بینایی سنجی دانش آموزان هیچ نقشی ندارند و لازم است که وزارت بهداشت جایگاه ویژه ای را در این زمینه که به طور مستقیم با وظایف و تخصص اپتومتریست ها در ارتباط است، تعیین کند.

وی بر حفظ وحدت و دوری از تفرقه در جامعه اپتومتریست ها تاکید کرد و گفت: وحدت و یکپارچگی در بین گروه هایی که در یک حیطه کاری فعالیت می کنند سبب ارتقای سطح علمی و فعالیت های حرفه ای آنها خواهد شد.
وی همچنین از اپتومتریست ها خواست شان حرفه ای خود را حفظ کنند و از انجام اقداماتی که اعتبار این رشته را مخدوش و در دید جامعه کوچک می کند، دوری کنند.