شیراز- عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: نخستین کلینیک مجهز کم بینایی کشور با برخورداری از متخصص کم بینایی در درمانگاه پوستچی شیراز ، فعال است.
به گزارش دریافتی ایرنا ، دکتر عباس ریاضی ، با اشاره به این که بیماری های مختلفی موجب کم بینایی می شود، افزود: کم بینایی به حالتی گفته می شود که بینایی شخص به گونه ای کاهش یافته است که با عینک یا با استفاده از عدسی های تماسی ، جراحی و یا دارو افزایش نمی یابد.
وی بیان کرد: همچنین افراد با بینایی طبیعی که برای انجام یک کار خاص به بینایی خیلی دقیق نیاز دارند اما با چشم خود نمی توانند آن بینایی مورد نظر را به دست آورند یک نوع کم بینا برای آن کاربه خصوص محسوب می شوند.
ریاضی با بیان این که کم بینایی صرفا به بیماری مربوط نمی شود افزود : کم بینایی دارای درجات متفاوتی شامل خفیف ، متوسط یا شدید است و برحسب مورد می توان به شیوه های مختلف به بیمار کمک کرد تا بتواند مشکلات روزمره زندگی خود را که ناشی از کم بینایی است برطرف نماید.
وی اظهار داشت :در کلینیک کم بینایی (Low Vision Clinic) در درمانگاه پوستچی شیرازبا پذیرش بیماران کم بینا ابتدا میزان افت بینایی بیمارمشخص می شود و سپس وسایل کمک بینایی مورد آزمایش قرار می گیرد و در صورت بهبود بینایی ، وسیله مورد نظر برای بیمار سفارش داده می شود.
این پزشک بینایی سنجی گفت : با توجه به اینکه این وسایل در داخل کشور تولید نمی شود وهزینه تهیه آنها برای بیمار زیاد است و در بیشتر موارد بیماران از عهده پرداخت آن برنمی آیند لذا این امر، مبین ضرورت حمایت سیستم های حمایتی، اعم از دولتی و کمک های خیرین است.
وی بیان کرد : با توجه به اهمیت این وسایل در بهبود بینایی بیماران کم بینا ، تلاش برای رفع مشکلات بیماران در تهیه وسایل مورد نیاز امری ضروری است.
ریاضی ، که اولین متخصص کم بینایی در کشور می باشد ، افزود: وسایل کمک بینایی شامل انواع بزرگ کننده ها ، تلسکوپ های ویژه کم بینایی ، دوربین های مداربسته (CCTV ) که در فاصله نزدیک از متن مورد نظر تصویر می گیرند و با انتقال به تلویزیون و بزرگ کردن، متن را برای بیمار قابل خواندن می کند و سایر مواردی از این قبیل مانند بزرگ کننده های ویدیوئی، تکنولوژی های کمکی که در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد ، می توانند زندگی را برای افراد کم بینا تسهیل کنند و ما هم اینک دانش تولید این وسایل را در کشور دارا هستیم اما برای تولید نیاز به حمایت داریم.
وی گفت : ما این توانایی را داریم که با توجه به فرهنگ بومی کشور خودمان ، وسایل مورد نیاز کم بیناها را تولید کنیم اما بدون پشتیبانی کافی این کار میسرنمی باشد.
ریاضی ادامه داد : استفاده از وسایل کمکی ، شنیداری لمسی و همچنین ایجاد تغییرات (نور ، کنتراست، دکوراسیون،رفع موانع ) درمحیط زندگی و محیط کارفرد کم بینا از دیگر روش هایی هستند که برای کمک به این بیماران مورد استفاده قرار می گیرد.
وی اظهار داشت : هم اکنون با راه اندازی کلینیک کم بینایی در درمانگاه پوستچی شیراز متخصصان چشم و بینایی سنج ها می توانند بیماران کم بینا را به این مرکز ارجاع دهند .
ریاضی تاکید کرد : این کلینیک تنها ویژه افراد کم بیناست و این افراد می بایست از حداقل بینایی برخوردار باشند تا بتوان برای آنان کاری انجام داد و همچنین باید توجه داشت که ما در این کلینیک برای نابینایان نمی توانیم کاری انجام دهیم و نابینایان تنها می توانند از خدمات مشاوره ای این کلینیک بهره مند شوند.
وی گفت : برای بیماران مراجعه کننده به این کلینیک ، پرونده پزشکی تشکیل داده می شود تا درصورتی که در آینده وسیله کم بینایی جدید تری تولید شد ، بتوانیم آنان را مطلع کنیم. ک/1