ه گزارش روز دوشنبه گروه علمی ایرنا از انجمن اپتومتری ایران، طیبه دوابی اظهار کرد: در حالی که دنیا به سمت کاهش هزینه های سلامت و ایجاد سیستم ارجاع و تعریف سطح بندی خدمات برای دسترسی راحت تر و ارزان تر حرکت می کند، در ایران درخصوص رشته اپتومتری شاهد اقداماتی برخلاف این رویه هستیم و با اینکه اپتومتری رشته مستقلی است، تغییرات در کوریکولوم آموزشی این رشته با نظرات مسئولان رشته دیگری در حال انجام است.
وی افزود: آنچه به عنوان خدمات پاراکلینیک در شرح وظایف فارغ التحصیلان اپتومتریست توسط مراجع قانونی تصویب و ابلاغ شده است، در مراکز بیمارستانی توسط گروه های دیگری در حال انجام است که شرح وظایف متفاوتی دارند و به منظور انجام خدمات دیگری آموزش دیده اند.
دوابی گفت: ضرورت دارد مسئولان وزارت بهداشت با کمک گرفتن از انجمن های علمی گروه های مختلف پزشکی تلاش کنند برنامه ریزی های آموزشی هدایت و ساماندهی شود به نحوی که رشته های مختلف زیر گروه پزشکی در راستای هم افزایی حرکت کرده و توانایی ها و تلاش های آنها مکمل و تامین کننده منافع مردم و جامعه باشد.