رييس جامعه اپتومتري ايران با بيان اين که طبق قانون، عينک سازان طبي تجربي بايد با اپتومتريست کار کنند، گفت: خواستار آن هستيم تا يک اپتومتريست که با رتبه 800 تا 1600 وارد دانشگاه شده و چهار سال درس‌هاي اپتومتري را خوانده است به صرف نداشتن سرمايه بيکار نباشد.

افسانه هراتي زاده، رييس جامعه اپتومتري ايران در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) واحد علوم پزشکي ايران، در خصوص اهميت حضور اپتومتريست در عينک سازي طبي با طرح اين فرض که عينک يک کودک به علت دانش ناکافي عينک ساز و به جهت مطابقت دادن عينک با فرمي که بيمار پسنديده است، درست ارايه نشود، گفت: اين در حالي است که کودک توانايي ابراز مشکل خود را ندارد و به محض برداشتن عينک نيز ممکن است با اجبار والدينش براي گذاشتن آن مواجه شود.

اين اپتومتريست ادامه داد: اين مساله موجب مي‌شود کودک دچار انحراف و دوبيني چشم و سردرد و تهوع شده و ديگر حاضر نخواهد شد که عينک را بپذيرد واين مساله براي او مشکلات رواني را در پي خواهد داشت.

وي افزود: ساخت غلط عينک به اندازه دادن نسخه غلط توسط داروخانه به بيمار مهم ا