در مناقشه پاتولوژیست ها در اقدامی غیر معمول نام اپتومتری بدون اینکه طرف دعوا باشد مطرح گردید . فرض ما بر این است که پاتولوژیست ها اطلاعات کمی از اپتومتری دارند و خدای ناکرده قصد توهین به بیش از سه هزار اپتومتریست را ندارند لذا توضیحات زیر جهت تنویر افکار عمومی تقدیم می گردد .
اپتومتری یکی از شناخته شده ترین رشته های بالینی در تمام دنیاست با حدود صد و پنجاه سال قدمت که اکنون در قریب به اتفاق کشورها چه توسعه یافته و چه در حال توسعه تا مقاطع دکترا و فوق دکترا تدریس می شود .
در بسیاری از کشورهای دنیا مخصوصا کشورهای پیشرفته اپتومتریست ها در خط اول درمان هستند. یعنی بیماران چشمی ابتدا به اپتومتریست مراجعه می نمایند چون تربیت اپتومتریست برای کشور ارزان تر تمام می شود و تعرفه اپتومتری برای بیماران و بیمه مقرون به صرف تر است. در نتیجه چشم پزشک با تعداد ویزیت کمتر کیفیت جراحی اش افزایش می یابد که به کاهش شکایات بیماران می انجامد .
معاینه چشم , تجویز و ساخت عینک , درمان تنبلی و انحرافات غیر فلجی چشم و ارجاع بیماران نیازمند جراحی وظایف پایه ای اپتومتری در سراسر جهان است که در بعضی کشور ها شرح وظایف گسترده تری دارند .
بر خلاف انچه در پلاکاردهای اعتراضی پاتولوژیست ها مطرح گردید اپتومتریست ها قصد خارج شدن از حیطه وظایف قانونی خود را ندارند بلکه این بعضی از چشم پزشکان هستند که تلاش می کنند اصلی ترین کار اپتومتریست یعنی ساخت و فروش عینک را ابتدا به اموزش چشم پزشکی و سپس به شرح وظایف خود اضافه نمایند .
اقدامی بر خلاف عرف جهانی و قوانین ایران و حکم صریح دیوان عدالت اداری که سنخیتی بین چشم پزشکی و ساخت عینک طبی وجود ندارد.
از نوشته های گروههای اپتومتری در تلگرام