به نام خدا که در جای حق نشسته است.

امروز یکشنبه ۷ خرداد ماه ۹۶ تعدادی از متخصصین بالینی علوم آزمایشگاهی دربرابر اقدام وزارت بهداشت مبنی بر واگذاری حق مسئولیت فنی آزمایشگاه های تشخیص طبی به دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی؛ تجمع اعتراض آمیزی در مقابل مجلس شورای اسلامی برپا کردند.
صرف نظر از اینکه حق با کدام طرف است: متخصصین آزمایشگاه بالینی و یا دکترای تخصصی علوم پایه؛ آنچه غیر منتظره بود حضور اپتومتریست ها در این تجمع بود.
اپتومتریست ها امروز بر روی پلاکاردهایی که پزشکان معترض به دست داشتند حضور یافتند. جملات و عکس های پلاکارد ها بارها و بارها در سایت های خبری ، کانال های تلگرامی و اکثر شبکه های اجتماعی منتشر شدند.
واقعا چرا پاتولوژیست ها از اپتومتریست ها برای پیشبرد اهداف خود مایه گذاشتند؟
مسلما” اینکه جناب وزیر بهداشت ، چشم پزشک هستند پاسخ این پرسش است. تیز بینی پاتولوژیست ها آنان را بر آن داشت تا وزیر را در مقابل یک واقعیت عینی قرار دهند. کما اینکه اگر وزیر تخصص دیگری می داشت نام یک گروه دیگر به میان می آمد.
تاکنون هم اپتومتریست ها نخواسته اند؛ و هم وزیرمحترم بهداشت دوره تخصصی برای اپتومتریست ها نگذاشته و آنان را جراح و چشم پزشک نکرده است. اما ممکن است بزودی تنها با یک امضا تمام حقوق قانونی اپتومتریست ها را به چشم پزشکان بدهد .
ماجرا این است که اخیرا چشم پزشکان با تکیه بر همکار بودن وزیر درخواست کرده اند که معاینات اپتومتریک، فیت عینک و ساخت عینک را به کوریکولوم آموزشی خود اضافه کنند و بدون گذراندن دوره تخصصی اپتومتریست هم بشوند. درحالیکه تاکنون در کوریکولوم آموزشی چشم پزشکی ایران و همجنین کشورهای پیشرفته جهان سابقه نداشته است.
امروز اپتومتریست ها در قالب پلاکارد در تجمع اعتراضی پاتولوژیست ها حضور داشتند تا بگویند : هر شغلی در حیطه وظایف خود کاربرد دارد.
بله هر چیز باید سرجای خودش باشد. نه اپتومتریست می تواند با یک دوره تخصصی چشم پزشک شود و نه چشم پزشک با دورزدن قانون و استفاده از رانت های مختلف از جمله چشم پزشک بودن وزیر، پزشک بودن معاونین و روسای ادارات و شوراهای وزارت بهداشت و …. حق دارد اپتومتریست شود.
کلام آخر آقای وزیر! معاینات اپتومتری ، فیت عینک و ساخت عینک حق قانونی اپتومتری است و نباید به چشم پزشکان داده شود. لطفا بگذارید هر چیز سر جای خودش باشد