انتخاب رشته دانشگاهی

اپتومتری رشته دانشگاهی که این روز ها در کانون توجه داوطلبان کنکور قرار دارد حتما شما هم طرف مشورت این داوطلبان قرار گرفته اید آیا این رشته را انتخاب کنیم آیا شما از کارتان راضی هستید و سوالهایی از این قبیل . من شخصا بدون هیچ شناختی از این رشته آن را انتخاب کردم اما این روزها داوطلبین کنکور همه جا را برای یافتن اطلاع مورد نیاز خودشان در باره رشته های مختلف دانشگاهی زیر پا می گذارند تا به شناخت درستی در باره این رشته ها دست یابند
گروه علوم تجربی با بیش از نیم میلیون داوطلب بیشترین متقاضی نشستن بر صندلی دانشگاه را دارد و رشته های پزشکی و دندانپزشکی بیشترین طرفدار را دارند اما در بین رشته های کارشناسی نیز دو رشته فیزیوتراپی و اپتومتری طرفداران بیشتری را بخود جذب نموده اند هر دو رشته دو مقطع دکترای حرفه ای در خارج از کشور دارند اما در داخل کسانی مانع از پا گرفتن این دوره ها شده اند اما هم شاغلین و هم دانشجویان این دو رشته امید دارند دوره های دکترای حرفه ای فیزیوتراپی و اپتومتری بالاخره در این کشور تاسیس شوند و گره از کار فروبسته این رشته ها نیز باز شود بنابراین موقعیت این دو رشته کم و بیش مشابه یکدیگر است با این تفاوت که فیزیوتراپ ها توانسته اند قدمهای مهمی بردارند و موفقیت هایی نیز کسب کرده اند در حالی که اپتومتریست ها نتوانسته اند موافقت مسئولین وزارت بهداشت را برای این منظور بدست آورند و همچنان چشم براه روزهای آینده هستند.