انتخابات هیئت مدیره جامعه اپتومتری ایران

انتخابات هیئت مدیره جامعه اپتومتری ایران در تاریخ جمعه 4 مهر 93 ساعت 9 صبح در مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی ، سالن علامه طباطبایی برگزار میگردد .همکارانی که تمایل دارند در انتخابات هیئت مدیره جامعه و بازرس شرکت نمایند می توانند با دفتر جامعه اپتومتری ایران تماس بگیرند . 66427998 -021

Binocular balance

Binocular balance (review) from Institute of Community Ophthalmology, University of Chittagong

علوم بینایی در دوران قاجار

http://www.msp.sbmu.ac.ir/?siteid=91&pageid=396&newsview=13105      

مشارکت در بهبود برنامه ملی غربالگری آمبلیوپی

بدین وسیله ار کلیه همکاران گرامی دعوت میشود با ثبت نظرات خود در مورد برنامه غربالگری تنبلی چشم ، در بهینه سازی این برنامه ملی سهیم باشند. هر گونه نظر ،انتقاد و پیشنهاد خود را می توانید در همین سایت منتشر کنید و یا به پست الکترونیک خانم طیبه دوابی به نشانی (tayyebehd@yahoo.com) ارسال نمایید.

Filcon II2 and Filcon II3 Silicone Hydrogel Materials

  Filcon II2 و Filcon II3 دارای 58% آب بوده، از نوع سيليکن هيدروژل است و ماده تشکيل دهنده تعدادی از لنزهای ارائه شده در کشورهای اروپايی است. ضريب Dk اين ماده 25.5 گزارش شده و برای اينکه عبور دهی اکسيژن کافی داشته باشد ضروری است که ضخامت مرکزی لنز بسيار پايين باشد. تمامی اين [...]