آیا با وجود اینترنت نیازی به سیستم آموزش رسمی فاقد کارایی وجود دارد؟

اگر بیست سال پیش شما می خواستید اطلاعاتی در باره کمترین بیماری چشمی خودتان بدانید راهی به جز رفتن به یک کتابخانه دانشگاهی و جستجو در میان کتابهای ضخیم نداشتید تازه اگر به زبان خارجی مسلط می بودید اما امروزه به مدد اینترنت فاصله شما با جدیدترین اطلاعات در هر زمینه ای فقط در حد [...]

معرفی کتاب

همکار خوبمان آقای شفایی لینک دانلودچندین کتاب چشم پزشکی و اپتومتری رادر وبلاگ خودشان قرار داده اند امیدوارم همکاران محترم بتوانند آنها را دانلود و مورد استفاده قرار دهند

کنگره جهانی اپتومتری ولنزهای تماسی

کنگره جهانی اپتومتری و لنزهای تماسی هشنم تا دهم نوامبر2013 در مومبای هندوستان برگزار می گردد

روز بینایی نماد مبارزه جهانی با نابینایی

متن گزارش روزنامه اطلاعات با همین عنوان را از اینجا بخوانید

معرفی کتاب

این کتاب را ازاینجا دانلود نمایید