دکترای حرفه ای اپتومتری

دکترای حرفه ای اپتومتری خواست همه اپتومتریست های ایرانی
28 نوامبر, 2012

خلاصه پایان نامه آقای محسن توان

نویسنده: حسین میرزایی - دسته‌ها: پایان نامه - برچسب‌ها:

بررسی تاثیر مدلاسیون فرکانس های فضائی محرکین بینائی بر پاسخ کورتکس بینائی در حالت نزدیک بینی ساختگی به کمک تصویربرداری تشدید مغناطیسی عمکردی
چکیده
مقدمه: انتخابی بودن پاسخ کورتکس بینائی نسبت به فرکانس‌های فضائی مختلف در مطالعات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. ولی تاکنون مطالعه مدونی در زمینه بررسی تواما مدلاسیون فرکانس‌های فضائی و عیوب انکساری انجام نشده است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر مدولاسیون فرکانس‌های فضائی محرک بینائی بر پاسخ کورتکس بینائی در حالت نزدیک بینی ساختگی توسط تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی می‌باشد.
روش پژوهش: تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی در ۱۲ داوطلب امتروپ (۰٫۲۵± <عیب انکساری) با حدت بینائی طبیعی (10/10)، عدم مشکل دید دوچشمی، عدم سابقه بیماری‌های چشمی و عصبی انجام شد. محرک‌های بینائی شامل الگوی نواری شکل سینوسی عمودی با فرکانس‌های ۰٫۴، ۲ و ۸ سیکل در درجه و کنتراست ۶۰٪ بود. تصویربرداری عملکردی طی طرح بلوک ۴ دقیقه‌ای (متشکل از ۸ بلوک ۳۰ ثانیه‌ای) در حالت بدون عیب انکساری و نزدیک بینی ساختگی با عدسی‌های ۱٫۰۰+، ۳٫۰۰+ و۵٫۰۰+ دیوپتری به کمک دستگاه MRI فيليپس ۱٫۵ تسلا انجام شد. داده‌ها به کمک نرم افزار FSL پردازش گردید. پس از پردازش تصاوير، درصد تغییر سیگنال BOLD و تعداد وکسل های فعال شده در سري اسکن‌های مختلف با هم مقایسه گرديد.

یافته‌ها: یافته ها نشان می دهد که سیگنالBOLD تحت تاثیر مقادیر بالاتر نزدیک بینی بطور وابسته به فرکانس فضائی کاهش می یابد و کاهش بیشتری نسبت به فرکانس فضائی پائین تر نشان می دهد. آنالیز واریانس با اندازه گیری تکرار جهت مقایسه سیگنالBOLD و تعداد وکسل های فعال شده در مقادیر مختلف نزدیک بینی برای فرکانس فضائی بالا(Cpd=8) (07/0P=،48/2F )، میانی(Cpd 2)( 27/0P=، 33/1 F= ).) و پائین(Cpd 4/0)( (85/0P=،26/0 F=)) انجام شد. نزدیک بینی ساختگی حداقل یک دیوپتری در فرکانس فضائی متوسط(05/0 P<،LSD Test) و بالا(05/0 P<،LSD Test) بطور معنادار موجب افت سیگنالBOLD می گردد. در صورتیکه در خصوص فرکانس فضائی پائین این اختلاف معنادار نبود(05/0 P> ،LSD Test).

بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه در مقادیر بالاتر فرکانس فضائی سیگنال قوی تری تولید می شود و کاهش بیشتری نسبت به فرکانس فضائی پائین تر نشان می دهد، جهت ثبت پاسخ های فانکشنال قوی تر در مطالعات تصویربرداری مغناطیسی عملکردی مربوط به بینائی از تکالیف بینائی با فرکانس فضائی بالا همراه با اصلاح بهینه بینائی و همچنین از فرکانس فضائی پائین در افراد نزدیک بین اصلاح نشده استفاده گردد.
کلمات کلیدی: مدولاسیون فرکانس‌های فضائی، نزدیک بینی ساختگی، تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی، سیگنال BOLD، تعداد وکسل های فعال شده.

اپتومتریست محسن توان- کارشناس ارشد اپتومتری-دانشگاه علوم پزشکی ایران- ورودی سال 88

25 نوامبر, 2012

نقش اپتومتریست در تحویل یا عدم تحویل نسخه لنز به بیمار

نویسنده: حسین میرزایی - دسته‌ها: اپتومتری - برچسب‌ها: ,

در بحثی که راجع به تحویل نسخه عینک به بیمار داشتیم شکی وجود نداشت که هر معاینه کننده ای بایستی نسخه عینک را به بیمار تحویل دهد دوست علمی و با سابقه ما آقای ظهوریان در مورد تحویل نسخه لنز به بیمار پرسشی را مطرح کردند که به نظر بنده بسیار موضوع قابل توجه و مهمی میباشد. به دفعات معاینه کنندگان چشم با تقاضای بیمار مبنی بر تحویل نسخه لنز به بیمار مواجه شده اند که جا دارد مبانی مربوط به این مهم را بحث کنیم:

- معاینه کننده بابت تجویز عینک بر اساس قانون مبلغی تعریف شده را دریافت میکند. در حقیقت از نظر قانون در ویزیت اپتومتریست، تعیین عیوب انکساری از شرح وظایف اپتومتریست است و شاخصه تعیین عیوب انکساری همان نسخه عینک است. اما در شرح وظایف اپتومتری، کلامی از تعیین نمره لنز گفته نشده است و فقط سخن از تجویز لنز است نه تعیین نمره لنز. با توجه به اینکه قانون مشخص کرده است که فروش لنزتماسی فقط توسط اپتومتریست و چشم پزشک قانونی است و عینک فروش یا عینکساز یا آرایشگاه ویا داروخانه حق فروش لنز ندارد( هر چند تمام اینها تخلف میکنند) بنابراین تجویز لنز در حقیقت شامل تحویل لنز نیز میباشد و نه تعیین نمره لنز که به صورت نسخه داده شود.

- زمانیکه نمره عیوب انکساری بیمار به شکل نسخه عینک تعیین شد بیمار علاوه بر اپتومتریست میتواند از مکانهای دیگری نیز عینک را تهیه کند که قانون نیز با آن مشکلی ندارد اما لنز اینگونه نیست. بنابراین تحویل نسخه لنز به بیمار به نوعی مشارکت در تخلف بیمار است مگر آنکه بیمار با نسخه لنز اقدام به تهیه لنز از یک اپتومتریست و یا چشم پزشک دیگر کند که این حالت هم بعید است. زیرا هر معاینه کننده ای خود میتواند نمره لنز را تعیین کند.

- تعیین نمره لنز تماسی و نسخه لنز تماسی بخش اندکی از پروسه فیت لنز تماسی میباشد در حالیکه تعیین نمره عیب انکساری و نسخه عینک بخش عمده ای از تجویز عینک را شامل میشود. در حقیقت در فیت لنز تماسی بخش علمی و مشکل و مهم فیت لنز تماسی قبل و بعد از تعیین نمره لنز تماسی مطرح میشود که شامل بررسی شرایط فیت لنز تماسی است که خود کاملا یک بحث تخصصی است و همین موارد گاهی در پارامترهای فیزیکی لنز و نمره لنز تماسی بیمار تأثیر دارد. همچنین بعد از فیت لنز مراقبتهای بهداشتی و مرجعات دوره ای و … اهمیت دارند که تمام این موارد جزو پروسه فیت لنز محسوب میشوند اما در عینک این موارد کمرنگ تر هستند.

- در تجویز عینک، اشتباه علمی بیشتر شامل کمیت نمره عیب انکساری است و کیفی بودن مطرح نمیباشد اما در تجویز لنز آنچه کمتر اهمیت دارد نمره کمی لنز تماسی است و در عوض مهمتر از هر چیزی بحث سلامت و راحتی چشم و تأمین و حفظ سلامت چشم و … است که همه آنها بحث کیفی میباشند.

اشتباه در فیت لنز تماسی میتواند باعث نابینایی شود اما اشتباه در نسخه عینک بعید است بیمار را نابینا نماید پس به طور خلاصه نمره لنز اهمیت ندارد بلکه فیت لنز اهمیت دارد.

نسخه لنز در فیت لنز تماسی ناقص و ناکافی است و در نسخه لنز بحث اشک بیمار، شخصیت بیمار، بهداشت بیمار، انگیزه بیمار، نیاز بینایی بیمار، کیفیت لنز علاوه بر کمیت آن، گروه بندی جنس لنز، رسوب پذیری لنز، رسوب زائی اشک، علم مربوط به محلول لنز، ساعات و زمانبندی استفاده از لنز، آموزش مراقبت و نگهداری لنز توسط بیمار و … در نظر گرفته نمیشود و لنز از حالت پزشکی تبدیل به یک کالای صرفا تجاری میشود و سلامت بیمار به مخاطره می افتد.
ادامه مطلب…..

21 نوامبر, 2012

انتشار خلاصه پایان نامه کارشناسان ارشد

نویسنده: حسین میرزایی - دسته‌ها: آموزش مداوم - برچسب‌ها:

این وبلاگ آمادگی خود را جهت انتشار خلاصه پایان نامه کارشناسان ارشد اعلام می نماید از همه دوستان فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد اپتومتری که مایل به انتشار خلاصه پایان نامه خودشان می باشند دعوت می کنیم تا خلاصه پایان نامه خودشان را در یک فایل ورد به ایمیلhmirzaeee@gmail.com ارسال نمایند تا ترتیب انتشار ان در این وبلاگ داده شود

تحویل ندادن نسخه به بیماری که عینک نخریده است ؟؟!!

نویسنده: حسین میرزایی - دسته‌ها: اپتومتری در ایران - برچسب‌ها: ,

از زمانهای گذشته به ندرت شنیده ایم یا شاهد بوده ایم که گهگاه در بعضی جاهای کشور، بعضی از معاینه کنندگان از تحویل دادن نسخه به بیمارانیکه از مکان معاینه عینک نخریده اند، خودداری مینمایند که این جریان غیر قانونی و غیر اخلاقی میباشد.

چند روز قبل ایمیلی داشتم که شخصی فرزندش را نزد معاینه کننده ای در طرح آمبلیوپ تراپی برده است و معاینه کننده عینک تجویز کرده است ولی چون بیمار از آن مکان عینک نخریده است، معاینه کننده نسخه عینک را به بیمار تحویل نداده است.

هرچند که بیمار این جریان را طبیعی دانسته است و اعتراضی هم به این جریان نداشته اما ما میدانیم که جریان چه معنی دارد. هیچ معاینه کننده ای حق ندارد که خریدن یا نخریدن عینک را به بیمار تحمیل نماید. بیمار در انتخاب هر تجویز و یا هر خرید عینک آزاد است. هیچ معاینه کننده و به طور کلی هیچ کس حق ندارد بیمار را به قبول تجویز و یا خرید کالای پزشکی و یا انجام عمل جراحی به هر طریقی مجبور نماید و هم همکاران قدیمی و هم خصوصاً همکاران جدید به خوبی با غیر اخلاقی بودن این جریان آشنائی دارند.

متاسفانه انجمن علمی اپتومتری و جامعه صنفی اپتومتری ابزارهای اجرائی برای مقابله به مثل با این جریان را ندارند و همین حالت باعث سوء استفاده بعضی از معاینه کنندگان شده است. ما امیدواریم که نهادهای اپتومتری تدابیری را اتخاذ کنند تا با چنین جریاناتی به شدت برخورد نمایند و شاهد این بد نمایی ها و بی اخلاقی ها نباشیم البته اگر بیماران و همکاران از موارد اینچنینی اطلاع دارند به نهاد ها و انجمن های اپتومتری اطلاع دهند تا برخورد های لازم با این موارد انجام شود.
منبع وبلاگ آقای عسگری زاده

20 نوامبر, 2012

غربالگري با دستگاه پلازاپتيك توسط اپتومتريست كاري غير علمي و به ضرر بيماران است

نویسنده: حسین میرزایی - دسته‌ها: اپتومتری در ایران, مراقب اولیه سلامت چشم - برچسب‌ها:

انجام هرگونه كار غربالگري توسط شاغلين حرف یزشكي مانند ایتومتريست هاو چشم پزشكان مي تواند عوارض نامطلوبي بدنبال داشته باشد انجام غربالگري در مراكز يكه اصولا وظيفه ارائه خدمات كامل مراقبتي و درماني را بر عهده دارند ممكن است اين تصور را در بيماران ايجاد نمايد كه يك سرويس كامل به آنها ارائه شده است در حاليكه در تست هاي غربالگري صرفا يك سري خدمات محدود به متقاضيان ارائه مي شود و هدف ااين آزمايش ها نيز فقط جدا نمودن افراد مبتلا از غير مبتلاست و جايگاه انجام اين آزمايشها نيز مدارس ، مهد كودك ها و ساير مراكزيست كه افراد مبتلا به يك بيماري ممكن است به طور دسته جمعي حضور داشته باشند بنابراين انجام هرگونه فعاليت تحت عنوان غربالگري در مراكز اپتومتري نادرست و غير علمي است و اين برعهده انجمن علمي اپتومتري است كه با اين پديده غير علمي كه مدتيست رواج پيدا كرده و سلامت كودكان را هدف قرار داده برخورد جدي نمايند و از گسترش آن جلوگيري نمايند

7 نوامبر, 2012

فتورفرکشن هم رقيب اپتومتري شد !!!

نویسنده: اپتومتريست بهروز ظهوریان - دسته‌ها: اپتومتری در ایران, دکترای حرفه ای اپتومتری - برچسب‌ها:

يك كارشناس مكانيك با استفاده از دستگاه Plusoptic اقدام به  غربالگري كودكان در مهدهاي كودك استان خراسان رضوي مينمايد  .پس از اعتراض انجمن اپتومتري  خراسان مشخص گرديد كه ايشان با هماهنگي و كمك  اداره بهزيستي خراسان رضوي  مبادرت به اين كار نموده است . اداره بهزيستي مشهد اعلام نموده كه اين فرد گواهي استفاده از اين دستگاه را از شركت وارد كننده دستگاه دريافت نموده است !!!. انجمن اپتومتري خراسان تاكيد دارد  اين مسئله كه مصداق بارز دخالت در امور پزشكي است  بايد پايان پذيرد .  متوليان  اپتومتري ايران كجايند كه ببينند كار به جايي رسيده كه هر كسي مي تواند اوقات فراغتش را با اپتومتري پر نمايد . اگر چنين عملي در حيطه كار پزشكان اتفاق افتاده بود، اين فرد بعنوان يك شياد دستگير شده بود . به نظر من تنها راه برون رفت هميشگي  از اين معضلات،تصويب دكتراي حرفه اي اپتومتري است .

4 نوامبر, 2012

در بیمارستان فارابی در جریان است….

نویسنده: حسین میرزایی - دسته‌ها: آموزش مداوم, اپتومتری در ایران - برچسب‌ها: , ,

اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت ودرمان برگزار می کند
عنـــوان بــرنامــه: علمي – كاربردي اپتيك
نــــوع بــرنامــه: کوتاه مدت حرفه ای
نحـــوه اجــــرا: به صورت عام
تاریخ شروع برنامه: 1391/04/03
تاریخ پایان برنامه: 1391/08/19
آدرس محــل برگــزاری: بيمارستان فارابي تهران
شماره مجوز: 116296
صادر شده در: اداره کل آموزش مداوم
هــدف کلــی برنـــامه: دانش آموختگان دوره کاردانی اپتیک دانشگاه جامع علمی کاربردی جهت جذب در مجموعه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دوره ای به مدت شش ماه دروس نظری و عملی در بیمارستان فارابی دانشگاه علوم پزشکی تهران بگذرانند. این دانش آموختگان، دوره دو ساله کاردانی اپتیک شامل ساخت عینک طبی را دیده اند. برای آنکه عملکرد آنها با موازین و معیارهای لازم الاجرا در وزارتخانه تطابق پیدا کند ارائه این دوره لازم می آید. بدیهی است که گذرندگان دوره تبحر بیشتر در ارائه خدمات محوله خواهند داشت.

هدف اختصاصی برنـامه: ارايه مجوز عينك سازي طبي براي دانش آموختگان رشته اپتيك دانشگاه جامع علمي كاربردي

اعضــاء کمیته علمــی: آقاي دكتر محمد تقي توسلي ، دكتر فاطمه علي پور ، دكتر كتايون سماواتي ، دكتر احمد عامري، أكتر جعفري ، دكتر محمدي ، دكتر اكبري ، دكتر رجبي ، دكتر اشراقي ، دكتر جباروند
روش اجــــراء: طول این دوره شش ماه می باشد که شامل 285 ساعت آموزش “160 ساعت آموزش عملی و 125 ساعت آموزش نظری” است.
روش ارزشیابـــی: نظر سنجي از فراگيران
بررســـی نیـــاز:
3-تصمیمات سیاست گزاران 4-نظر متخصصین 6-نظر فراگیران

فراگیران پس از اتمام دوره می توانند مطابق استانداردهای لازم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای بیماران طبق نسخه های داده شده عینک مناسب بسازند و تعمیرات لازم در عینک بیماران را ارائه کنند. بنابراین دانش آموختگان این دوره مجاز خواهند بود زیر نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به ساخت و فروش عینک طبی بپردازند.

در هر دوره 60 نفر پذیرفته می شود که دوره قابل تکرار برای آموزش تمام دانش آموختگان دوره کاردانی اپتیک است.
شهریه دوره به ازای هر نفر ده میلیون ریال معادل یک میلیون تومان است.
منبع سایت مرکز آموزش مداوم کل کشور

کاردان اپتیک :صنعتگر یا درمانگر؟

نویسنده: حسین میرزایی - دسته‌ها: مراقب اولیه سلامت چشم - برچسب‌ها:

نشریه کاوشگر شماره 23 در مطلبی به نقل از خبرنامه چشم انداز به معرفی رشته کاردانی اپتیک پرداخته است در این مطلب آمده است که دوره کاردانی اپتیک در سال 1376 به دنبال احساس نیاز به علمی شدن رشته عینک سازی و متخصصین کاردان اپتیک به تصویب رسیده است و در واقع این دوره ادامه دوره های شش ماهه عینک سازی و عدسی تراشی است که بنا به تقاضای صنف عینک ساز در انجمن فیزیک ایران برگزار می شده است
در این مطلب هدف از ایجاد دوره کاردانی اپتیک را نهادینه کردن علم اپتیک در کشور و پرورش نیروی متخصص و کارآمد ، آشنایی صنف عینک ساز با علوم و فنون مربوطه و تربیت کاردان جهت طراحی ، ساخت و نگهداری دستگاههای اپتیکی ذکر شده است
دانشجویان این رشته علاوه بر واحدهای عمومی و پایه 48 واحد درس اختصاصی در مباحث فیزیک حرارت ، الکتریسیته ،خواص شیشه ،اپتیک هندسی ،مبانی طراحی اپتیکی ،آزمون قطعات اپتیکی و کار با تجهیزات اپتیکی و آزمایشگاهی مربوطه را کسب می کنند نکته جالب توجه اینکه فارغ التحصیلان این رشته با این برنامه آموزشی در صدند تا با پیگیری موفق به صدور پروانه عینک سازی گردند
با نگاهی مختصر به لیست دروس و واحدهایی که دانشجویان اپتیک می گذرانند می توان دریافت که این رشته در واقع زیر گروهی از رشته های فنی مهندسی یا صنعتی است و بخش عمده آموزش دانشجویان این رشته به فیزیک و مهندسی اپتیک اختصاص دارد و طبیعتا فارغ التحصیلان این رشته باید در زمینه اپتیک صنعتی ، ساخت و تولید عدسیهای عینک ، تعمیر و نگهداری تجهیزات اپتیکی فعالیت نمایند و محل و جایگاه کار آنان نیز باید صنایع و کارخانه های تولید عدسی و قطعات اپتیکی و یا شرکتهای مهندسی پزشکی که در زمینه تعمیر وسایل اپتیکی فعالیت دارند باشد
ولی ظاهرا این گروه تمایل دارند تا خود را عینک ساز یا optician بنامند و در عرصه ساخت و ارائه عینک های طبی فعالیت نمایندامری که کاملا با برنامه آموزشی این دوره تناقض دارد چرا که در هیچ کدام ار عناوین و واحدهای درسی آنان اثری از علوم پایه و بالینی پزشکی ،فیزیولوژی بینایی و چشم و دروس اپتومتری دیده نمی شود تا بتوان بین دروسی که آنان می خوانند و عینک طبی که یک وسیله پزشکی محسوب می شود ارتباطی برقرار نمود
بنظر می رسد کاردانان اپتیک بیشتر از آنچه که عینک ساز یا optician بوده باشند (که آنهم برنامه آموزشی خاص خود را دارد) صنعتگرانی هستند که می توانند در زمینه ساخت و تولید عدسیهای عینک در صنایع و یا تعمیر و نگهداری دستگاههای اپتیکی در مهندسی پزشکی و یا حداکثر به عنوان تراشکار عینک ( سوار کننده شیشه بر روی قاب عینک )در مراکز اپتومتری و چشم پزشکی فعالیت نمایند و آنان به هیچ وجه دانش و توانایی لازم برای تاسیس و اداره مراکز ساخت و عرضه عینک طبی را ندارند و اساسا برنامه آموزشی آنان برای ورود به چنین عرصه ای طراحی و اجرا نشده است
با نگاهی به گروههای مختلف شغلی که در زمینه مراقبت از چشم و بینایی فعالیت دارند روشن می گردد که اساسا نیازی به تربیت کاردان اپتیک که بخواهد وارد عرصه عینک طبی گردد وجود ندارد چرا که همانطور که اسلاف این گروه خود بطور تجربی و یا فقط با گذراندن دوره شش ماهه توانسته اند کار تراش عدسی عینک را فرا گیرند متقاضیان تراشکاری عینک نیز می توانند ظرف همین مدت کوتاه (شش ماه) کار تراش عدسی عینک را فرا گیرند
ولی اگر آنان می خواهند واقعا کاردان اپتیک و یا به عبارتی صنعتگری باشند که در زمینه ساخت و تولید انبوه عدسی عینک فعالیت نمایند باید ساخت وارائه عینک طبی را که منحصرا در اختیار اپتومتریست هاست از شرح وظایف خود حذف نمایند و صرفا در همان زمینه کاری خودشان فعالیت نمایند
و اگر هم تمایل دارند تا به عرصه عینک طبی وارد شوند تنها از طریق کنکور سراسری و ورود به رشته اپتومتری یا بینایی سنجی می توانند وارد این عرصه شوند در غیر اینصورت به هیچ وجه مجاز به تاسیس مرکز ساخت و ارائه عینک طبی از طرق قانونی نخواهند بود
در خاتمه بر عهده وزارت بهداشت و درمان است که با دفاع از حق قانونی کارشناسان اپتومتری در تاسیس مراکز ساخت و ارائه عینک طبی که تضمین کننده سلامت و ایمنی چشم افزار مورد استفاده مردم ایران است به هیچ وجه تحت تاثیر القائات بانیان رشته اپتیک قرار نگیرند و هرگز به این صنعتگران اجازه ورود امر درمان را ندهند

3 نوامبر, 2012

تاثیر پدیده آمبلیوپی بر جسم زانویی خارجی

نویسنده: حامد نیازمند - دسته‌ها: آمبلیوپی - برچسب‌ها: , ,

همانطور که میدانیم حدود هشتاد درصد سلولهای کورتکس بینایی دو چشمی(مربوط به دو چشم) هستند و سایر سلولها مربوط به یکی از چشمها هستند،در شرایط طبیعی اگر یک چشم غالب باشد تعداد سلولهای کورتکس بینایی در ناحیه مربوط به آن چشم اندکی بیشتر است،اما در صورت بروز آمبلیوپی استرابیسمی یک طرفه یا آمبلیوپی محرومیتی یک طرفه تعداد سلولهای مربوط به چشم آمبلیوپ نسبت به سلولهای منطقه مربوط به چشم غیر آمبلیوپ بطور چشمگیری کمتر است. در این صورت بیشتر تحریکات بینایی از چشم غیر آمبلیوپ صورت می گیرد،که این پدیده ناشی از کاهش ارتباطات سیناپسی و مهار توسط قسمت دیگر در رقابت بین دو چشم است ،در حقیقت رقابت دو چشم در دوره گسترش سیستم بینایی رقابت بر سر فضای سیناپسی نورونهای کورتکس است که در آن تعداد و عملکرد نورونهای چشم آمبلیوپ کاهش پیدا می کند.
درآمبلیوپی بیشترین تغییرات آناتومیکی در جسم زانویی خارجی(LGB) و بیشترین تغییرات فیزیولوژیکی در کورتکس بینایی رخ می دهد.سلول های LGB مربوط به چشم آمبلیوپ منقبض و چروک می شوند و سایز آنها حدود 30 درصد کاهش می یابد.در شکل ارائه شده تفاوت LGB یک میمون نرمال با یک میمون امبلیوپ (ناشی از تاری تصویر یک طرفه) را نشان می دهد.همانطور که ملاحضه می شود تصویر مقطعی سمت راست مربوط به LGB میمونی باآمبلیوپی یک طرفه و تصویر سمت چپ مربوط به میمون دیگری با چشم نرمال است.(در LGB نرمال شش لایه اما در تصویر مربوط به LGB میمون آمبلیوپ،سه لایه فقط قابل تفکیک اند)