همه چیز در باره ضعف تقارب

همه آنچه در باره ضعف تقارب باید بدانیم یکجا در ایجا گرد آورده شده است ببینید

جذب دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی در مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هشتمین جلسه کمیته چهارنفره مورخ 26/2/1391 با راه اندازی دوره دکتری تخصصی پژوهشی (PhD by research) در مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور وابسته به بیمارستان چشم پزشکی نور موافقت به عمل آورد. این مرکز با همکاری آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران جهت [...]

تسلیت

مطلع شدیم همسر محترمه آقای علی فراهانی که از همکاران بسیار فعالمان هستند و زحمات فراوانی را برای رشته کشیده اند، به رحمت ایزدی واصل گشته اند. بدینوسیله از خداوند متعال تقاضای غفران و رحمت و علو درجات برای آن مرحومه را داشته و برای بازماندگان و همسر گرامیشان درخواست صبر و شکیبایی داریم.

اپتومتری در اروپا

برای اطلاع از وضعیت اپتومتری در اروپا این کتاب ابی را دانلود و مطالعه کنید

برنامه علمی کنگره پانزدهم

علاقمندان به کنگره پانزدهم برنامه علمی این کنگره را اینجا ببینید