عضوانجمن علمی اپتومتری ایران:جای اپتومتریست ها در طرح پزشك خانواده خالی است

مشهد- عضوهیات مدیره انجمن علمی اپتومتری ایران گفت: جای اپتومتریست ها در طرح پزشك خانواده شهری خالی است. دكتر’عباس عظیمی’ روز یكشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: اپتومتریست ها یا بینایی سنجی ها به عنوان مراقبین اولیه چشم و بینایی در تمام دنیا مطرح هستند . وی اجرای طرح پزشك خانواده شهری را [...]

معرفی کتاب

این کتاب جالب را هم در باره خدماتی که اپتومتریست ها می توانند به ورزشکاران ارائه کنند دانلود کرده و مطالعه کنید

هشدار در باره اشعه ماوراء بنفش

10روز از روزهای خرداد ماه میزان اشعه ماورای بنفش در پایتخت در وضعیت خطرناک بوده اما هیچگونه هشداری از سوی دستگاههای متولی به شهروندان داده نشده است. این درحالی است که روزانه میزان اشعه UV در پایتخت اندازه‌گیری می‌شود. تابستان سال گذشته بود که هشدار تازه ای بر هشدارهای روزانه اضافه شد و وزارت بهداشت [...]

تداوم موج عدالتخواهي

درخواست براي تاسيس دكتراي حرفه اي اپتومتري به دفتر رئيس محترم جمهور و وزير محترم بهداشت  ارسال گرديد تعداد اين درخواستها به بيش از سيصد نامه رسيد . اينك از همه دوستان در خواست ميكنم فاز دوم اين پروژه را مانند مرحله قبل محكم بردارند. بديهي است پيروزي  ازآن كساني است كه در راه احقاق  خواسته [...]

نظام معیوب گزینش دانشجو

نتایج نظر سنجی زمستان گذشته ما در این سایت در مورد ردیف پذیرفته شده رشته اپتومتری هر کدام از همکاران نشان می دهد تنها پانزده درصد از اپتومتریست ها این رشته را گزینه نخست خود قرار داده اند و از ابتدا مایل بوده اند در این رشته قبول شوند و بیشتر همکاران بینایی سنجی را [...]