همایش اپتومتری خراسان سال 1390

شهر مشهد یکی از سه شهر ی است که رشته اپتومتری را در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی خود دارد و از بقیه شهر ها زود تر اقدام به راه اندازی دوره ارشد کرده است.این شهر همچنین دارای تشکیلاتی است به نام انجمن اپتومتری خراسان که اقداماتی همچون بر پایی سمینار [...]

سوال هفته

سوال این هفته اربیس را ببینید و پاسخ خودتان را با پاسخ درست مقایسه کنید

اپتومتری حرفه ای برای خانمها

بانگاهي گذرا به آمار دانشجويان پسر و دختر دانشكده هاي مختلف اپتومتري در ايران روشن مي شود كه همانند ساير رشته هاي دانشگاهي ديگر در ايران رشته اپتومتري نيز بشدت دچار شيفت جنسيتي گشته است بدين ترتيب كه در اكثر كلاسها تعداد دانشجويان دختر بيشتر از هشتاد تا نود درصد دانشجويان را تشكيل مي دهند [...]

تاسیس دکترای حرفه ای اپتومتری نباید به دوره دکترای تخصصی گره بخورد

آخرین نوشته دوستان ما در گروه دکترای حرفه ای نشان از پاسخ به ظاهر قانع کننده وزارت بهداشت به این مضمون دارد که بگذارید اول دکترای تخصصی پا بگیرد و چندتایی فارغ التحصیل داشته باشد آن وقت سراغ دکترای حرفه ای را بگیرید این پاسخ به ظاهر ممکن است قانع کننده باشد اما براحتی می [...]

نکته بالینی هفته

اگر چه که تظاهرات بالینی متفاوتی برای (MGD) ذکر شده یکی از ویژه ترین علائم آن ظهور کف یا حبابهایی در لایه اشکی می باشد همه ما این صحنه را بارها دیده ایم و هیچ علت دیگری به جز(MGD) برای آن وجود ندارد بنابراین اگر شما کف یا حباب را در لایه اشکی دیدید با [...]